Resursai

Paslaugos

Atliekame personalo mokymus apie žiedinės ekonomikos koncepciją ir galimybes. Taip pat padedame verslams:
Įsivertinti žiediškumą
Nustatyti galimybes žiedinėje ekonomikoje
Kurti tvarius produktus ir paslaugas
Vystyti žiedinius verslus
Įgyvendinti pramonės simbiozę

Vaizdo medžiaga

Maisto atliekų surinkimas (Zero Waste miestuose)
Žiedinės ekonomikos paaiškinimas            Biomimikrijos paaiškinimas                  Iš lopšio į lopšį                 Bioekonomika          Mėlynoji ekonomika (Blue economy)

Infografikai

2 % GPM

Skirkite 2 procentus jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą aplinkosauginei organizacijai “Žiedinė ekonomika”

Visi dirbantys asmenys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė, paskirsto jos manymu svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio.

Užpildytos formos pavyzdys.

Prisijungimas prie VMI deklaravimo sistemos

VŠĮ “Žiedinė ekonomika” paramos gavėjo kodas: 304213511

Apie

Link tvarios ateities

VšĮ "Žiedinė ekonomika" buvo įkurta tam, kad padėtų Lietuvoje skatinti be atliekinę gamybą ir gyvenimo būdą bei populiarinti žiedinės ekonomikos principus tarp verslo ir valdžios institucijų. "Žiedinė ekonomika" aktyviai dirba su savivaldybėmis ir aplinkos ministerija ir dalinasi savo sukauptomis žiniomis bei perteikia nevyriausybinių aplinkosauginių Europos tinklų: Zero Waste Europe ir European Environmental Bureau patirtį. Taip pat dirbame su įvairiomis verslo įmonėmis ir padedame joms pereiti prie žiedinės ekonomikos verslo modelio.

Mūsų komanda

Domantas Tracevičius

Steigėjas
Bioskaidžių atliekų tvarkymo ekspertas ir nepailstantis kovotojas už žiedinę ekonomiką.

Paulius Leonavičius

Biofizikas, tvarumo šalininkas​

Laura Vaičiulėnaitė

„Zero waste” filosofijos propaguotota
Zero waste gyvenimo būdo propaguotoja ir tvaraus vartojimo šalininkė.

Tomas Tradišauskas

Gamtos balanso šalininkas
Aplinkos apsaugos inžinierius

Andrius Mačiulis

Žiedinės ekonomikos specialistas

Projektinių veiklų rėmėjai

Naujienos

Susisiekti