Kompetencijos

Paslaugos

Padedame padaryti Zero Waste Renginius
Atliekame personalo mokymus apie žiedinę ekonomiką ir galimybes.
Taip pat padedame verslams:
Įsivertinti žiediškumą
Nustatyti galimybes žiedinėje ekonomikoje
Kurti tvarius produktus ir paslaugas
Vystyti žiedinius verslus
Įgyvendinti pramonės simbiozę Ruošiame atliekų tvarkymo studijas ir investicinius planus
Konsultuojame maisto atliekų, žaliųjų atliekų ir dumblo tvarkymo bei kompostavimo klausimais

Advokacija

Lobisto pažymėjimas Nr. L0075
ES skaidrumo numeris
(EU transparancy number): 770323037172-11
Advokacijos principai

Infografikai

Aplinkosauginės karikatūros

1.2 % GPM

  • Skirkite 1.2 procentus jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą aplinkosauginei organizacijai “Žiedinė ekonomika”

Visi dirbantys asmenys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė, paskirsto jos manymu svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 1.2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio.

Užpildytos formos pavyzdys.

Prisijungimas prie VMI deklaravimo sistemos

VŠĮ “Žiedinė ekonomika” paramos gavėjo kodas: 304213511

 

Projektai

Projektas: “Aplinkosaugos NVO advokacija formuojant mineralinių trąšų ir dirvožemio apsaugos politiką”

Projekto tikslas — stiprinti aplinkosaugos NVO ir pilietinės visuomenės balsą ir atstovauti aplinkosaugos interesus, kurie yra susiję su tręšimo ir dirvožemio apsaugos politika. Siekiama, kad būtų priimti aplinkai ir klimatui, palankūs sprendimai, kurie užtikrintų palankias sąlygas ūkininkauti ateinančioms kartoms.

Lietuvoje nėra nei politinės valios, nei nuoseklaus visuomenės atstovavimo mineralinių trąšų naudojimo ir dirvožemio apsaugos klausimais. Dėl perteklinio šių trąšų naudojimo alinamas dirvožemis, didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai ir nitratų koncentracija Lietuvos vandenyse.

Žemės ūkio sektoriuje sprendimų priėmimų procesuose daugiau įtakos turi institucijos ir žemės ūkio verslo interesus atstovaujančios lobistinės asociacijos. Viešuosius, ypač su aplinkosauga susijusius interesus ginančios PVO dažnai veikia savanorišku pagrindu. Todėl jų veikla yra labiau fragmentiška, nei sisteminė. Dėl nenuoseklaus viešojo aplinkosauginio intereso atstovavimo nukenčia ir su aplinka susijusių priimtų sprendimų kokybė.

Silpnas visuomeninių interesų balsas trąšų ir dirvožemio politikos formavimo procesuose kelia grėsmę patiems ūkininkams ir jų verslo perspektyvoms. Dėl aplinkos būklės blogėjimo gali nukentėti maisto kokybė, o dėl to – vartotojai. Gyventojams, poilsiautojams, žvejams kaimuose atitenka ir kitos neigiamos pasekmės – užteršti vandenys, besikeičiantis klimatas.

Projekto tikslas yra stiprinti aplinkosaugos NVO ir pilietinės visuomenės balsą ir atstovauti aplinkosaugos interesus sprendimų priėmimo procesuose, kurie yra susiję su tręšimo ir dirvožemio apsaugos politika, siekiant, kad būtų priimti aplinkai ir klimatui palankūs sprendimai.

Kad pasiektume šį tikslą norime susisteminti esamas įvairių sričių ekspertų žinias ir suformuoti poziciją darnaus tręšimo klausimais, kuri būtų parengta ir pristatyta sprendimų priėmėjams, dalyvaujantiems nacionalinės svarbos sprendimų priėmimo procesuose, jos pagrindu būtų teikiami pasiūlymai. Pozicija taip pat bus pristatyta ūkininkams ir kitoms tikslinėms grupėms regionuose. Šios pozicijos atstovavimas ir komunikavimas stiprintų PVO advokacinę veiklą, stiprintų jų poveikį procesuose, susijusiose su mineralinių trąšų naudojimu ir darnesnių tręšimo alternatyvų siūlymu.

Projekto vadovas: Andrius Laurinavičius, andrius@akoalicija.lt, tel.: 865685019
Projektą įgyvendina: Aplinkosaugos koalicija
Projekto partneriai: VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ir Lietuvos dirvožemininkų draugija prie LMA ŽŪMMS
Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-02 iki 2022-01-01
Projektas finansuojamas: Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.
Skirta suma: 46 730,80 Eur
Daugiau apie fondus: www.apf.lt ir www.eeagrants.org---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektas: ”Nepirk kombinuotos – rinkis alternatyvą!“

Tikslas - skatinti Lietuvos gyventojų suvokimą apie atliekų prevenciją bei rūšiavimo ir perdirbamumo svarbą ir prisidėti prie ES komunikacijos „Tvari Lietuva“ krypties įgyvendinimo.

Įgyvendinamas 2021 m.
Finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savanorystė

Norite prisidėti prie Lietuvos transformacijos į žiedinę? Kad pagaliau būtų galimybė gyventi zero waste gyvenimo būdą? Arba tiesiog siekiate, kad žmonija neišnyktų dėl klimato kaitos? Tuomet kviečiame prisijungti :)

Praktika

Reikia atlikti praktiką? Galime pasiūlyti praktiką aplinkosaugos teisėkūroje, komunikacijoje, vaizdinės medžiagos kūrime ir įvairiose tvariose veiklose.
Sritys: žiedinė ekonomika, zero waste, atliekų tvarkymas, kompostavimas, plastiko perdirbimas, daugkartinė pakuotė, daiktų taisymas, daiktų dalijimasis, pakartotinis daiktų panaudojimas, tvarus mobilumas, taršos prevencija ir mažinimas, klimato kaitą mažinantys veiksmai, tvaresnis žemės ūkis, tvarus bioekonomikos sektorius, stabdomas atogrąžų miškų kirtimas, palmių aliejaus produktų atsisakymas Lietuvoje, aplinkosauginiai standartai ir Stotelės Dėk'ui.

Klimato mokykla

Apie

Link tvarios ateities

VšĮ "Žiedinė ekonomika" buvo įkurta tam, kad padėtų Lietuvoje skatinti be atliekinę gamybą ir gyvenimo būdą bei populiarinti žiedinės ekonomikos principus tarp verslo ir valdžios institucijų. "Žiedinė ekonomika" aktyviai dirba su savivaldybėmis ir aplinkos ministerija ir dalinasi savo sukauptomis žiniomis bei perteikia nevyriausybinių aplinkosauginių Europos tinklų: Zero Waste Europe ir European Environmental Bureau patirtį. Taip pat dirbame su įvairiomis verslo įmonėmis ir padedame joms pereiti prie žiedinės ekonomikos verslo modelio.

Mūsų komanda

Domantas Tracevičius
Domantas Tracevičius
Steigėjas
Bioskaidžių atliekų tvarkymo ekspertas ir nepailstantis kovotojas už žiedinę ekonomiką.
Karolina Mumgaudytė
Karolina Mumgaudytė
Stotelių Dėk’ui projekto koordinatorė
Živilė Mantrimaitė
Živilė Mantrimaitė
Atsinaujinančios elektros projektų vadovė
Meda Bagdonaitė
Meda Bagdonaitė
Komunikacijos guru
komunikacija tvarumo, aplinkosaugos klausimais, #breakfreefromplastic misijos viešinimas
Marija Šilinskytė
Marija Šilinskytė
#breakfreefromplastic aktyvistė
Judita
Judita
Komunikacijos meistrė
Akvilė Feiferytė
Akvilė Feiferytė
Žiedinės ekonomikos ekspertė

Zero Waste

Gyvenimo būdas

Atsisakyk

Atsisakyk vienkartinių plastikinių prekių, taros bei pakuočių!

NAUDOK

Rinkis daugkartinio naudojimo prekes, pakuotes ir sistemas!

SUSIPAŽINK

Susipažink su zero waste verslais bei organizacijomis Lietuvoje!

ĮSIGILINK

Įsigilink į Zero Waste Europe veiklą, tyrimus ir naujienas!

Prisijunk prie daugkartinio naudojimo revoliucijos Europoje!

Prisijungti Skaityti

Mes renkamės daugkartinio naudojimo sistemas

Kaip asmuo:

Vietoj vienkartinių gaminių bei pakuočių renkuosi daugkartinio naudojimo prekes, pakuotes ir papildymus.
✅ Renkuosi remti kavines ir restoranus, kurie vietoje vienkartinės pakuotės ir kavos puodelių išsinešimui skatina daugkartinį naudojimą.
✅ Renkuosi maisto produktų parduotuves, kurios siūlo gaminius be pakuotės ir papildymus, taip suteikdamos galimybę naudoti savo daugkartinę pakuotę.
✅ Pirkdamas internetu teikiu prioritetą tiekėjams, kurie siūlo daugkartinio naudojimo ir papildymo galimybes.

Prisijungti kaip asmeniui:

Prisijungti kaip organizacijai:

Mes reikalaujame, kad šalių narių ir ES lyderiai rinktųsi daugkartinio naudojimo sistemas

Tam, kad daugkartinis naudojimas taptų norma, sprendimų priėmėjai privalo:

Užsibrėžti daugkartinio naudojimo tikslus kiekviename sektoriuje, įskaitant transporto, prekybos, maisto tiekimo ir e-prekybos.
✅ Apibrėžti ES mastu suderintas daugkartinių indų dizaino gaires, kurios leistų plėsti daugkartinio naudojimo sistemas (pvz., užstato).
✅ Priimti susijusius sprendimus, tokius kaip vienkartinių prekių draudimas ir ekonominis pakartotinio naudojimo skatinimas.
✅ Skatinti viešuosius žaliuosius pirkimus, kurie suteiktų prioritetą daugkartiniam naudojimui viešuosiuose renginiuose bei įstaigose.

Mes kviečiame gamintojus, pardavėjus, kavines bei restoranus rinktis daugkartinį naudojimą

Tam, kad vartotojai kiekviename sektoriuje galėtų rinktis pakartotinį naudojimą, būtina:

✅ Įsipareigoti sumažinti plastiko naudojimą tam, kad būtų ribojama vienkartinio plastiko gamyba ir vartojimas.
✅ Pateikti visuomenei savo planus su terminais- laikotarpyje iki 2023; jų rezultatai turėtų būti pamatuojami ir nepriklausomai įvertinami.
✅ Pertvarkyti pardavimo, pristatymo ir pasiėmimo sistemas taip, kad jos neskatintų naudoti vienkartinės pakuotės; skatinti investicijas į daugkartinio naudojimo ir papildymo sistemas.
✅ Bendradarbiauti su gamintojais, pardavėjais, vyriausybe ir NVO siekiant sukurti plačiai pritaikomą, standartizuotą daugkartinio naudojimo sprendimą; palaikyti ambicingus teisės aktus, kurie atlygintų plastiko sumažinimą, skatintų daugkartinio naudojimo ir užstato sistemas bei baustų už perteklinį plastiko naudojimą.
✅ Vengti klaidingų sprendimų, tokių kaip vienkartinių biologinio, biodegraduojančio ar kompostuojamo plastiko alternatyvų skatinimo ir palaikymo.
✅ Pašalinti pavojingus chemikalus ir medžiagas iš savo produktų ir rinktis saugias alternatyvas.

Mes reikalaujame, kad savivaldybių tarybos pasirinktų daugkartinį naudojimą

Tam, kad daugkartinis naudojimas būtų prieinamas visiems vietiniams gyventojams, savivaldybių tarybos privalo:

Skatinti vietinius, aplinkai draugiškus daugkartinio naudojimo variantus; sukurti ekonominę paskatą, padedančią prioritizuoti daugkartinį naudojimą: daugkartinių gėrimų ir maisto talpų užstato sistemas, nemokamą vandenį viešose erdvėse.
✅ Priimti vietinius įstatymus, kurie draustų ir apmokestintų vienkartinio naudojimo daiktus bei skatintų platesnį pakartotinį naudojimą ir taisymą.
✅ Nustatyti viešųjų pirkimų taisykles, kurių tikslas - prioritizuoti daugkartinio naudojimo paslaugas ir produktus savivaldybės ir savivaldybės remiamuose renginiuose bei įstaigose.
✅ Sukurti aiškią vietinę komunikaciją, parodančių kaip ir kodėl tokios priemonės yra svarbios ir naudingos aplinkai bei vietos darbų sukūrimui.
✅ Stebėti ir analizuoti mišrias komunalines atliekas, siekiant atpažinti medžiagas ir produktus, tinkamas pertvarkymui ir daugkartiniam naudojimui.

Studijos apie daugkartinį naudojimą
Daugkartinio naudojimo pavyzdžiai


Iniciatyvos sumažinti vienkartinio plastiko naudojimą


Naujienos

Susisiekti