Kompetencijos

Paslaugos

Padedame padaryti Zero Waste Renginius
Atliekame personalo mokymus apie žiedinę ekonomiką ir galimybes.
Taip pat padedame verslams:
Įsivertinti žiediškumą
Nustatyti galimybes žiedinėje ekonomikoje
Kurti tvarius produktus ir paslaugas
Vystyti žiedinius verslus
Įgyvendinti pramonės simbiozę Ruošiame atliekų tvarkymo studijas ir investicinius planus
Konsultuojame maisto atliekų, žaliųjų atliekų ir dumblo tvarkymo bei kompostavimo klausimais

Advokacija

VšĮ “Žiedinė ekonomika” registruota kaip daranti įtaką teisėkūrai (KS 118)
ES skaidrumo numeris
(EU transparancy number): 770323037172-11
Advokacijos principai

Pozicijos ir Pasiūlymai

Pasiūlymai alternatyviųjų degalų įstatymui
Dėl plaukiojančių saulės šviesos energijos elektrinių
Pasiūlymai elektros energijos įstatymui
Pasiūlymai atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymui
Pasiūlymai proveržio paketui
Pasiūlymai dėl saulės šviesos energijos elektrinių ant stogų
Pasiūlymai pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo projektui
Dėl kraštovaizdžio ir vėjo energetikos
Pasiūlymai Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo planui
Viešojai konsultacijai dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo
Dėl akcizų įstatymo
Dėl specialiųjų žemės naudojimo taisyklių įstatymo
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą
Dėl užstato sistemos plėtros
Dėl paramos už atiduodamą maistą
Pasiūlymai dėl žiedinės bioekonomikos skatinimo
Pasiūlymai dėl mineralinių ir organinių trąšų reguliacinės aplinkos suvienodinimo
Pasiūlymai dėl aplinkai draugiško ir ekologinio ūkininkavimo skatinimo ne finansinėmis priemonėmis
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą
NVO deklaracija dėl palmių aliejaus naudojimo įstatymų spragos
Pozicija dėl valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano
Pozicija dėl alternatyviųjų degalų įstatymo
Pasiūlymai LR vyriausybės programos priemonių plano įgyvendinimui
Joint Baltic call for higher climate ambition
10 atliekų tvarkymo politikos prioritetų
Pasiūlymai dėl integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano

Infografikai

Aplinkosauginės karikatūros

1.2 % GPM

  • Skirkite 1.2 procentus jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą aplinkosauginei organizacijai “Žiedinė ekonomika”

Visi dirbantys asmenys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė, paskirsto jos manymu svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 1.2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio.

Užpildytos formos pavyzdys.

Prisijungimas prie VMI deklaravimo sistemos

VŠĮ “Žiedinė ekonomika” paramos gavėjo kodas: 304213511

 

Projektai

Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas

Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ tikslas – sukurti funkcionalią socialinės atsakomybės sistemą, kuri skatintų įmones savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus bei informuoti ir šviesti visuomenę įmonių socialinės atsakomybės (toliau – ĮSA) srityje.
Projekto uždaviniai – gerinti įmonių ir visuomenės supratimą apie įmonių socialinę atsakomybę, ypatingą dėmesį skiriant veikiančioms įmonėms. Sukurti tęstinio nevyriausybinių organizacijų ir verslo tarpusavio bendradarbiavimo sąlygas. Užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės rezultatų matavimą pagal objektyvius rodiklius ir įmonių socialinės atsakomybės duomenų prieinamumo gerinimą.
Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais: Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, asociacija „Investors Forum“, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, VšĮ „Žiedine ekonomika“, Socialinės integracijos centru ir Lietuvos kurčiųjų draugija.
Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami mokymai, vykdomas konsultavimas, darbuotojų manai, tyrimai ir vertinimai, visuomenės informavimas, įmonių socialinę atsakomybę skatinančios akcijos ir kt. Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama didinti įmonių socialinę atsakomybę už poveikį aplinkai ir visuomenei. Bus skatinamas ĮSA diegimas, taip pat horizontalių atsakingo verslo principo diegimas (atsakingas išteklių naudojimas, socialiai atsakinga žmogiškųjų išteklių vadyba, darbuotojų sveikata ir sauga, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl amžiaus, negalios ir kt.). ĮSA bus skatinama įvairiomis akcijomis, daugiašalių bandomųjų socialinės atsakomybės projektų įgyvendinimu, metodinių leidinių socialinės atsakomybės tema rengimu, verslo tvarumo ir atsakingumo indekso parengimu ir išbandymu, tarptautinių konferencijų organizavimu.
Šio projekto įgyvendinimas padės įmonėms savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus, prisidėti prie darnaus vystymosi ir užtikrinti Valstybės pažangos strategijoje nurodyto tikslo įgyvendinimą, verslo socialinę atsakomybę suvokiant kaip šiuolaikinę verslo praktiką.
Projekto metu sukurtos metodinės priemonės bus viešai pasiekiamos visiems suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 42 mėn., pradžia – 2017-12-13, pabaiga – 2023-03-01.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projekto darbo grupės vadovę Esmeralda Štyps, +370 61 048 810.
Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektas: ”Nepirk kombinuotos – rinkis alternatyvą!“

Tikslas - skatinti Lietuvos gyventojų suvokimą apie atliekų prevenciją bei rūšiavimo ir perdirbamumo svarbą ir prisidėti prie ES komunikacijos „Tvari Lietuva“ krypties įgyvendinimo.

Įgyvendinamas 2021 m.
Finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savanorystė

Norite prisidėti prie Lietuvos transformacijos į žiedinę? Kad pagaliau būtų galimybė gyventi zero waste gyvenimo būdą? Arba tiesiog siekiate, kad žmonija neišnyktų dėl klimato kaitos? Tuomet kviečiame prisijungti :)

Praktika

Reikia atlikti praktiką? Galime pasiūlyti praktiką aplinkosaugos teisėkūroje, komunikacijoje, vaizdinės medžiagos kūrime ir įvairiose tvariose veiklose.
Sritys: žiedinė ekonomika, zero waste, atliekų tvarkymas, kompostavimas, plastiko perdirbimas, daugkartinė pakuotė, daiktų taisymas, daiktų dalijimasis, pakartotinis daiktų panaudojimas, tvarus mobilumas, taršos prevencija ir mažinimas, klimato kaitą mažinantys veiksmai, tvaresnis žemės ūkis, tvarus bioekonomikos sektorius, stabdomas atogrąžų miškų kirtimas, palmių aliejaus produktų atsisakymas Lietuvoje, aplinkosauginiai standartai ir Stotelės Dėk'ui.

Klimato mokykla

Apie

Link tvarios ateities

VšĮ "Žiedinė ekonomika" buvo įkurta tam, kad padėtų Lietuvoje skatinti be atliekinę gamybą ir gyvenimo būdą bei populiarinti žiedinės ekonomikos principus tarp verslo ir valdžios institucijų. "Žiedinė ekonomika" aktyviai dirba su savivaldybėmis ir aplinkos ministerija ir dalinasi savo sukauptomis žiniomis bei perteikia nevyriausybinių aplinkosauginių Europos tinklų: Zero Waste Europe ir European Environmental Bureau patirtį. Taip pat dirbame su įvairiomis verslo įmonėmis ir padedame joms pereiti prie žiedinės ekonomikos verslo modelio.

Mūsų komanda

Domantas Tracevičius
Domantas Tracevičius
Steigėjas
Bioskaidžių atliekų tvarkymo ekspertas ir nepailstantis kovotojas už žiedinę ekonomiką.
Karolina Mumgaudytė
Karolina Mumgaudytė
Stotelių Dėk’ui projekto koordinatorė
Živilė Mantrimaitė
Živilė Mantrimaitė
Atsinaujinančios elektros projektų vadovė
Meda Bagdonaitė
Meda Bagdonaitė
Komunikacijos guru
komunikacija tvarumo, aplinkosaugos klausimais, #breakfreefromplastic misijos viešinimas
Marija Šilinskytė
Marija Šilinskytė
#breakfreefromplastic aktyvistė
Akvilė Feiferytė
Akvilė Feiferytė
Žiedinės ekonomikos ekspertė

Vykintas Virbalis
Vykintas Virbalis
Tvarių finansinių paslaugų ekspertas

Zero Waste

Gyvenimo būdas

Atsisakyk

Atsisakyk vienkartinių plastikinių prekių, taros bei pakuočių!

NAUDOK

Rinkis daugkartinio naudojimo prekes, pakuotes ir sistemas!

SUSIPAŽINK

Susipažink su zero waste verslais bei organizacijomis Lietuvoje!

ĮSIGILINK

Įsigilink į Zero Waste Europe veiklą, tyrimus ir naujienas!

Prisijunk prie daugkartinio naudojimo revoliucijos Europoje!

Prisijungti Skaityti

Mes renkamės daugkartinio naudojimo sistemas

Kaip asmuo:

Vietoj vienkartinių gaminių bei pakuočių renkuosi daugkartinio naudojimo prekes, pakuotes ir papildymus.
✅ Renkuosi remti kavines ir restoranus, kurie vietoje vienkartinės pakuotės ir kavos puodelių išsinešimui skatina daugkartinį naudojimą.
✅ Renkuosi maisto produktų parduotuves, kurios siūlo gaminius be pakuotės ir papildymus, taip suteikdamos galimybę naudoti savo daugkartinę pakuotę.
✅ Pirkdamas internetu teikiu prioritetą tiekėjams, kurie siūlo daugkartinio naudojimo ir papildymo galimybes.

Prisijungti kaip asmeniui:

Prisijungti kaip organizacijai:

Mes reikalaujame, kad šalių narių ir ES lyderiai rinktųsi daugkartinio naudojimo sistemas

Tam, kad daugkartinis naudojimas taptų norma, sprendimų priėmėjai privalo:

Užsibrėžti daugkartinio naudojimo tikslus kiekviename sektoriuje, įskaitant transporto, prekybos, maisto tiekimo ir e-prekybos.
✅ Apibrėžti ES mastu suderintas daugkartinių indų dizaino gaires, kurios leistų plėsti daugkartinio naudojimo sistemas (pvz., užstato).
✅ Priimti susijusius sprendimus, tokius kaip vienkartinių prekių draudimas ir ekonominis pakartotinio naudojimo skatinimas.
✅ Skatinti viešuosius žaliuosius pirkimus, kurie suteiktų prioritetą daugkartiniam naudojimui viešuosiuose renginiuose bei įstaigose.

Mes kviečiame gamintojus, pardavėjus, kavines bei restoranus rinktis daugkartinį naudojimą

Tam, kad vartotojai kiekviename sektoriuje galėtų rinktis pakartotinį naudojimą, būtina:

✅ Įsipareigoti sumažinti plastiko naudojimą tam, kad būtų ribojama vienkartinio plastiko gamyba ir vartojimas.
✅ Pateikti visuomenei savo planus su terminais- laikotarpyje iki 2023; jų rezultatai turėtų būti pamatuojami ir nepriklausomai įvertinami.
✅ Pertvarkyti pardavimo, pristatymo ir pasiėmimo sistemas taip, kad jos neskatintų naudoti vienkartinės pakuotės; skatinti investicijas į daugkartinio naudojimo ir papildymo sistemas.
✅ Bendradarbiauti su gamintojais, pardavėjais, vyriausybe ir NVO siekiant sukurti plačiai pritaikomą, standartizuotą daugkartinio naudojimo sprendimą; palaikyti ambicingus teisės aktus, kurie atlygintų plastiko sumažinimą, skatintų daugkartinio naudojimo ir užstato sistemas bei baustų už perteklinį plastiko naudojimą.
✅ Vengti klaidingų sprendimų, tokių kaip vienkartinių biologinio, biodegraduojančio ar kompostuojamo plastiko alternatyvų skatinimo ir palaikymo.
✅ Pašalinti pavojingus chemikalus ir medžiagas iš savo produktų ir rinktis saugias alternatyvas.

Mes reikalaujame, kad savivaldybių tarybos pasirinktų daugkartinį naudojimą

Tam, kad daugkartinis naudojimas būtų prieinamas visiems vietiniams gyventojams, savivaldybių tarybos privalo:

Skatinti vietinius, aplinkai draugiškus daugkartinio naudojimo variantus; sukurti ekonominę paskatą, padedančią prioritizuoti daugkartinį naudojimą: daugkartinių gėrimų ir maisto talpų užstato sistemas, nemokamą vandenį viešose erdvėse.
✅ Priimti vietinius įstatymus, kurie draustų ir apmokestintų vienkartinio naudojimo daiktus bei skatintų platesnį pakartotinį naudojimą ir taisymą.
✅ Nustatyti viešųjų pirkimų taisykles, kurių tikslas - prioritizuoti daugkartinio naudojimo paslaugas ir produktus savivaldybės ir savivaldybės remiamuose renginiuose bei įstaigose.
✅ Sukurti aiškią vietinę komunikaciją, parodančių kaip ir kodėl tokios priemonės yra svarbios ir naudingos aplinkai bei vietos darbų sukūrimui.
✅ Stebėti ir analizuoti mišrias komunalines atliekas, siekiant atpažinti medžiagas ir produktus, tinkamas pertvarkymui ir daugkartiniam naudojimui.

Studijos apie daugkartinį naudojimą
Daugkartinio naudojimo pavyzdžiai


Iniciatyvos sumažinti vienkartinio plastiko naudojimą


Naujienos

Susisiekti