Sumažinkime taršą plastiku

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ prisijungė prie daugiau nei 600 NVO iš viso pasaulio ir palaiko naująją pasaulinę plastiko taršos prevencijos viziją. Naujoji vizija pristato 10 principų, kurių pagrindinis tikslas – ateitis be plastikų taršos. Pirmieji žingsniai jau yra žengti siekiant pakeisti visuomenės požiūrį ir pagilinti žinias apie plastikų naudojimą. Mokslininkai sutaria, kad jei nepradėsime skubiai keisti vartojimo įpročių susijusių su plastikų naudojimu iki 2050 m. vandenynuose bus daugiau plastiko, nei žuvies. Šitoks plastikinės taršos poveikis kelia grėsmę ne tik biologinei įvairovei, bet ir žmonių sveikatai. Nepaisant plastikų keliamo pavojaus žmonių gerovei ir gamtinių sistemų stabilumui, nei vyriausybės nei pramonė nėra pradėjusios diegti sisteminių pokyčių, kurie padėtų išspręsti plastikų taršos problemą.
Europoje pristatytas Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys ir ES Plastikų strategija suteikia viltį iš esmės pradėti spręsti problemas susijusias su neribotu plastikų naudojimu ir užkirsti kelią plastikinių atliekų susidarymui. Sprendžiant pasaulinę plastikinės taršos krizę – būtina įpareigoti politikos formuotojus įvertinti plastikų ir plastikinės taršos kuriamas problemas – nuo nevaldomos naftos gavybos ir netinkamo dizaino iki plastikų deponavimo. Europos šalių vyriausybės ir pramonė turi prisiimti atsakomybę dėl neatsakingo plastikų naudojimo ir dėl sukurtos bei kuriamos žalos aplinkai visame pasaulyje. Akivaizdu, kad neturint pakankamai politinės valios bei koordinuotų ir ryžtingų veiksmų programos, skatinančios verslą keistis, tikėtis taršos sumažėjimo – naivu. Nevyriausybinės organizacijos, o tarp jų ir VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ragina Europos komisiją ir Lietuvos vyriausybę siekti plataus užmojo politinių pokyčių ir išvengti problemų, kurias sukuria nevaldoma tarša plastikais.