5 ES statistikos departamento nuopuoliai

Europos Sąjungos (ES) statistikos centro duomenų analitikai neseniai pateikė rezultatus apie taip kaip valstybėms narėms sekasi siekti Darnaus vystymosi tikslų (DVT). Grupė Nevyriausybinių organizacijų (NVO) užginčijo pateiktų duomenų tikslumą. „SDG Watch Europe“ analitikai naująją Eurostat ataskaitą apibūdino kaip klaidinančią ir iškreipiančią ES įgyvendinamus DVT. Pranešime pabrėžiama, kad Eurostat pateikta ataskaita ignoruoja 17-ąjį tikslą – iki 2030 m. atgaivinti pasaulinę partnerystę siekiant tvarios raidos ir jos stiprinimo įgyvendinimo priemones. Primename, kad visos trys Europos institucijos (Parlamentas, Taryba ir Komisija) ir ES valstybės narės priėmė DVT rezoliuciją 2015 m. specialiojo Jungtinių Tautų (JT) susitikimo Niujorke metu.
„SDG Watch Europe“ teigimu Eurostat ataskaitoje vyrauja šie 5 klaidinimai:
1. Analizuojama esama situacija. Eurostat pranešime nėra atsižvelgiama į visus tvaraus vystymosi tikslus ir dėmesys yra skiriamas esamų sprendimų vertinimui ignoruojant 2030 m. DVT programą.
2. Pateikiama klaidinanti informacija. Svarbiausi visuomeniniai, aplinkosauginiai, ekonominiai ir techniniai pasiekimai yra dubliuojami su Komisijos prioritetais, tokiu būdu iškreipiant informacijos tikslumą.
3. Laikas pradėti veikti. Eurostat naudojama metodologija nenurodo siekiamų DVT iki 2030 m. įgyvendinimo spartos ir dydžio – ataskaitoje nėra pasiekimų įvertinimo rodiklių. Pranešime 1 % pagerėjimas vertinimas kaip pažangus nepaisant to, kad tokia lėta pažanga reiškia, kad ES nepasieks 2030 m. DVT.
4. Ignoruojamos globalios problemos. Eurostat ataskaitoje nenurodyta kokio dydžio įtaką turi ES tvaraus pasaulinio vystymosi kontekste. Nėra jokių duomenų ar ES vysto pasaulinį bendradarbiavimą ir ar tai padeda mažinti skurdą ir nelygybę. Taipogi nėra duomenų kaip ES gali sumažinti savo kuriamą poveikį dėl pernelyg didelio vartojimo, išteklių išeikvojimo, paliekamo ekologinio pėdsako, žmogaus teisių nepaisymo ir pigios darbo jėgos naudojimo globaliu mastu – tai yra didžiausi ES DVT iššūkiai. Niekam nėra paslaptis, kad didžiosios ES korporacijos tiekia produktus ir paslaugas sukurtas nepažangiose pasaulio šalyse.
5. Apie nelygybę – jokių duomenų. Eurostat ataskaitoje trūksta kritinių duomenų apie svarbiausią DVT – visus žmones vertinti vienodai. Trūksta informacijos apie nelygybės mažinimą ES.