Italijos vyriausybė išleido žiedinės ekonomikos strategiją

Verso un modello di economia circolare per l’Italia – „Kelyje link žiedinės ekonomikos modelio Italijoje“ – tai dokumentas, kuris buvo pristatytas bankų grupės „Intesa SanPaolo“ ir energetikos bendrovės „Enel“ renginyje Romoje. Šios organizacijos taipogi pasirašė „Žiedinės ekonomikos“ manifestą kartu su įvairių pramonės šakų atstovais, tokiais kaip „Novamont“, „Fater“ ir „Eataly“. Manifesto tikslas – skatinti vyriausybės parengtą žiedinės ekonomikos strategiją bendradarbiaujant ir dalinantis sukauptomis žiniomis.
Žiedinės ekonomikos strategiją paskelbė Italijos Aplinkos ministerija ir Ekonominės plėtros ministerija, siekdamos pateikti žiedinės ekonomikos galimybes Italijoje, bei išaiškinti strateginę šalies poziciją. Šis dokumentas susieja Italijos vyriausybės išsikeltus žiedinės ekonomikos tikslus su politikos formuotojais ir įvairiomis pramonės šakomis visame pasaulyje, nepamirštant Paryžiaus susitarimo, Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų ir Europos Sąjungos pateikto žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio.
Strategija skatina beprecendentinį šalies judėjimą link žiedinės ekonomikos tikslų. 2017 m. Italija surengė G7 susitikimą, kurio metu siekė paskatinti tikslingiau naudoti turimus išteklius ir energiją, mažinti atliekų susidarymą ir aplinkos taršą. Šių metų birželio mėnesį G7 paskelbė Bologna roadmap, kuriame yra nustatytos bendros pioritetinės sritys, įskaitant produktų gyvavimo laikotarpio kriterijus, kovą su maisto atliekomis, plastiko naudojimo strategiją ir gamybos duomenų skaitmeninimą.
Naujosios ataskaitos Verso un modello di economia circolare per l’Italia autoriai teigia, kad Italijos ekonomika tampa vis labiau žiedine, nes atliekų srautai yra tinkamai atskiriami ir mažėja bendras išteklių naudojimo rodiklis. Pasak pranešimo, Italijos technologinės galimybės ir Europos Sąjungoje vyraujanti nuotaika sukuria puikias perspektyvas nuo būtinų iki inovatyvių žiedine ekonomika paremtų sprendimų įgyvendinimo. Tai reiškia pramoninio dizaino pakeitimus ir vyraujančių verslo modelių pertvarką, naujas galimybes pramoninei simbiozei, atsinaujinančios bioekonomikos kūrimą, gamintojo atsakomybės plėtimą ir žinoma, naujas finansavimo galimybes verslui, siekiančiam inovatyvaus žiedinės ekonomikos modelio.
„Žiedinės ekonomikos tikslų siekimas tapo svarbiu įmonės tikslu, kuris padėjo pasiekti Dow Jones tvarumo indeksą. Žiedinės ekonomikos modelis tai – teigiamas pokytis, kuris kuria vertę ir užtikrina stabilų augimą. Būtent dėl šių priežasčių nuo 2015 m. mes bendradarbiaujame su Ellen MacArthur fondu ir siekiame tvarumo kartu. Žiedinė ekonomika tai – novatoriškas, bet tuo pačiu ir strateginis tikslas, kuris duos didelę naudą visam pasauliui“, – sakė „Intesa San Paolo“ korporacijų ir investicijų bankininkystės skyriaus vadovas Mauro Micillo.
Atsižvelgdama į strateginius Aplinkos ministerijos, Ekonominės plėtros ministerijos ir vis didėjančią verslo paramą – Italija kuria nacionalinio lygmens žiedinę ekonomiką, kurios poveikį pajaus ne tik Roma.