ES ATLIEKŲ TEISĖS AKTAI PRIPAŽĮSTA BIOPLASTIKŲ PRIVALUMUS

Europos bioplastikų asociacija (EUBP) išplatino pranešimą spaudai:

 

 

Peržiūrėtas atliekų teisės aktų paketas pripažįsta, kad bioplastikai atlieka svarbų vaidmenį siekiant ES perdirbimo tikslų

Berlynas, 2018 m. Vasario 28 d. – Europos Vadovų Taryboje ir Parlamente išdėstyti laikini susitarimai dėl ES atliekų teisės aktų, kuriuos Komisija paskelbė 2015 m., pripažįsta bioplastikų naudą. Naujieji teisės aktai pripažįsta, kad biologinės žaliavos plastikinėms pakuotėms, taip pat kompostuojami plastikai, skirti atskiram biologinių atliekų surinkimui, padeda efektyviau tvarkyti atliekas ir sumažina plastikinių pakuočių poveikį aplinkai. Į laikiną teisės aktų paketą įtrauktos Atliekų sistemos direktyvos ir Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos pataisos.
Bioplastikai yra pripažįstami dėl jų ciklinio pobūdžio. Abiejose direktyvose pabrėžiamas biologiniu pagrindu pagamintų mechaniškai perdirbamų ir iologiniu pagrindu pagamintų kompostuojamųjų plastikinių pakuočių potencialas, skatinantis Europos žiedinę ekonomiką“, – sako Europos bioplastikų (European Bioplastics, EUBP), bioplastikų industrijos Europoje asociacijos pirmininkas François de Bie,- “Šie nauji teisės aktai remia perėjimą nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių išteklių“.
Peržiūrėta Atliekų sistemos direktyva leidžia biologiškai suardomas ir kompostuojamąsias pakuotes rinkti kartu su biologinėmis atliekomis ir perdirbti pramoninio kompostavimo ir anaerobinio ardymo būdais, kurie jau sėkmingai įgyvendinti keliose valstybėse narėse. Iki 2023 m. visoje Europoje bus privaloma atskirti biologinių atliekų surinkimą. Biologiškai skaidžios plastmasės greičiausiai padėtų surinkti daugiau biologinių atliekų ir galiausiai padėtų siekti naujų perdirbimo tikslų. Atitinkami Europos standartai, pvz., Darnusis standartas EN 13432, skirtas pramoniniu būdu kompostuojamoms plastikinėms pakuotėms, gali būti pagrindas būsimiems kompostavimo standartams, išdėstytiems priimtoje pataisoje.
Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvoje pripažįstama, kad biologinės kilmės plastikinės medžiagos padeda sumažinti plastikinių pakuočių poveikį aplinkai ir Europos priklausomybę nuo importuojamų žaliavų. Biologinės ir perdirbamos medžiagos yra vienodai perspektyvūs pakuočių tvarumo didinimo sprendimai. Nors valstybės narės skatinamos naudoti biologinės kilmės perdirbamas  ir biologinės kilmės kompostuojamas pakuotes, Europos teisės aktų leidėjai neįveda konkrečių teisinių priemonių, skatinančių jų naudojimą ir gerinančių tokių produktų rinkos sąlygas.
Taip pat, sutartas tekstas aiškiai atskiria biologiškai skaidomą kompostuojamą plastiką nuo vadinamo okso-skaidomojo plastiko, kuris neturėtų būti laikomas biologiškai skaidžiu. Šis požiūris taip pat buvo įtrauktas į neseniai paskelbtą ES plastikų strategiją, kuria siekiama apriboti okso-skaidomųjų plastikų naudojimą.
EUBP sveikina trišalio susitikimo atstovus dėl šio svarbaus žingsnio integruojant mechaninį ir organinį perdirbimą į būsismos Europos žiedinės ekonomikos viziją, taip pat pripažįstant atskiro surinkimo svarbą, kad atliekų tvarkymas taptų veiksmingesnis. Mes taip pat tikimės tęsti glaudų bendradarbiavimą su ES institucijomis, siekdami išsiaiškinti bioekonomikos vaidmenį skatinant žiedinę ekonomiką, siekdami užtikrinti, kad alternatyvių biologinių žaliavų panaudojimas bus įtraukiami į būsimas iniciatyvas, tokias kaip aprašyti ES plastikos strategijos veiksmai, remiantis šiuo parengtu atliekų teisės aktų paketu.

Daugiau informacijos apie bioplastikų galimybes pramoniniame kompostavime rasite čia. Informacija apie okso-skaidomus plastikus galima rasti čia.

Europos bioplastikai (EUBP) yra Europinė asociacija, atstovaujanti bioplastikų pramonės interesus visoje vertės grandinėje. Jos nariai gamina, tobulina ir platina bioplastikus, t.y. plastikus, kurie yra biologinės kilmės, biologiškai skaidomi arba ir tokie, ir tokie. Daugiau informacijos galima rasti www.european-bioplastics.org.