August 18, 2017

Klaipėdos apskrities atliekų tvarkymo iššūkiai

Kylant ekonomikai ir besaikiam vartojimui – gamybos mastai didėja. Pramonė ir kitos ekonominės veiklos generuoja vis didesnį komunalinių kietųjų atliekų srautą. Augant pramonei, kylant ekonomikai ir didėjant vartojimo tempui svarbiausia tampa išvengti komunalinių kietųjų atliekų susidarymo. Dauguma besivystančių šalių siekia pakeisti vyraujančią atliekų tvarkymo praktiką ir pritaikyti beatliekės visuomenės koncepciją. Šio tyrimo tikslas – pateikti rekomendacijas Klaipėdos regionui ir suteikti galimybę tapti pirmuoju regioniu Lietuvoje, kuriame objektyviai įvertintas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos ir nustatoma tikroji komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus padėtis. Šiame straipsnyje teigiama, kad siekiant teigiamų rezultatų kelyje link beatliekės visuomenės, svarbu suderinti skirtingas atliekų tvarkymo technologijas. Pasiekti šį tikslą – sudėtinga užduotis, kadangi ji reikalauja holistinio požiūrio į atliekų susidarymą, surinkimą, perdirbimą ir šalinimą. Pagrindinės tyrimo išvados yra susijusios su didžiausiomis Klaipėdos regiono komunalinių kietųjų atliekų tvarkymo problemomis – ribotais kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis įvertinančiais ir apibūdinančiais atliekų srautus. Taip pat daroma prielaida, kad kelyje link beatliekės visuomenės yra būtinas veiksmingas vyriausybės vadovavimas ir naujos nacionalinės reguliavimo sistemos, skirtos atliekų susidarymui mažinti arba resursų saugojimui, sukūrimas.

Tyrimas anglų kalba pateiktas: https://goo.gl/yK7P56