September 1, 2017

LINIJINĖ SISTEMA

Koks sprendimas, nes „imk-gamink-išmesk“ modelis nėra stabilus?

Kaip veikia šiuolaikinė ekonomika?

  1. Mes gyvename modernioje, sudėtingoje, globalioje ekonomikoje, kuri suteikia naudos daugeliui žmonių.
  2. Industrinė revoliucija pakeitė gyvenimo standartus daugeliui žmonių visame pasaulyje per masinę produkciją ir vartojimą.
  3. Nepaisant to, kai kurios šalys/žmonės gali būti klasifikuojami kaip Industrinės revoliucijos laimėtojai, o kiti traktuojami pralaimėtojais.
  4. Padidėję atliekų kiekiai ir spaudimas baigtiniams resursams, nepaisant technologinio progreso lemia linijinės ekonomikos pralaimėjimą.

UŽDUOTIS. Sukritikuokite kiekvieną iš pateiktų idėjų.