September 3, 2017

EFEKTYVUMAS

Ką mes turėtume pakeisti, kad efektyvumas padidėtų?

Efektyvumo paradoksas: kuo efektyvesnis produktas/paslauga tampa, tuo dažniau žmonės pradeda tai naudoti, tai neigiamai veikia bet kokius aplinkosauginius taupymus. Nuoroda smalsiems: https://www.wikiwand.com/en/Jevons_paradox .

Žvelgiant per aplinkosauginę prizmę – gaminant daugiau daiktų ir pridedant efektyvumo – yra blogas dalykas, kai siekiant pagaminti produktus yra naudojamas linijinis imk-gamink-išmesk modelis. Be viso to šiame scenarijuje daiktai gaminami naudojant baigtinius resursus ir sukuria neigiamus išorinius poveikius ir skatina aplinkos degradaciją. Poveikis per vienetą gali mažėti, bet bendras neigiamas poveikis didėja. Jei sistema veiktų efektyviai t.y. tinkamai, tai tada mūsų daiktai būtų gaminami atsižvelgiant į tai kaip panaudoti  resursus pakartotinai, naudojant aplinkai nekenksmingas medžiagas ir materiją, o gaminimo procesas imtų energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tokios sistemos efektyvumas būtų traktuojamas kaip pozityvus dalykas.

Žvelgiant iš ekonominės perspektyvos – neturime jokių bėdų su efektyvumu, kol darbo užmokestis nekyla. Didžiausia šiuolaikinės ekonomikos problema yra tai, kad darbo užmokestis nedidėja ir stagnuoja daugelyje šalių dešimtmečiais ir tai didina skolinimosi lygį, kuris stabilizuoja tarpą tarp to kiek žmonės uždirba ir kiek jie išleidžia. Tai gi kas įvyksta, kai nebelieka galimybės skolintis?

Žmonėms reikia pajamų, o ne tik žemesnių kainų. Jei sugebėtume sukurti sistemą, kurioje resursai (produktai ir medžiagos) cirkuliuotų ir veiktų kaskadiniu principu, tada tiek žmonės, tiek verslas galėtų nuolat naudoti juos, didinti jų pridėtinę vertę ir parduoti vienas kitam, taip didindami pajamas.

Efektyvumas turi būti subalansuotas su galimybėmis generuoti pajamas. Medžiagų judėjimas turi būti efektyvus ir pajėgus judėjimą paversti žiediniu, o tai išlaikytų medžiagas sistemoje cirkuliuojančias ir sukurtų naujas ekonomines galimybes.

DISKUSIJA. Kodėl bendras negatyvus poveikis aplinkai išlieka, net jei produkcijos gamybos procesas tampa pažangesnis ir kainos krenta? Koks skirtumas tarp naudingai ir efektyviai veikiančios sistemos? Kuris apibūdinimas yra teisingesnis?