September 3, 2017

SKRUZDŽIŲ EKONOMIKA

Kokiomis taisyklėmis turime vadovautis siekdami palankios žmonijos ateities?

Skirtingi elementai leidžia suprasti, kad yra skirtingų būdų pasiūlai ir paklausai apibūdinti. Skruzdžių pavyzdys yra vienas geriausiu paklausos ir pasiūlos modelių. Kuo skruzdėlynas skiriasi nuo šiuo metu veikiančios ekonominės sistemos?

Pagrindinė informacija apie skruzdėlyno sistemą:

  • skruzdžių biomasė yra didesne nei visų žmonių, bet jų poveikis aplinkai – teigiamas;
  • jie yra prisitaikę prie sistemos t.y. visos atliekos yra maistas kažkam kitam, jie gyvena naudodami atsinaujinančius energijos šaltinius, kiekvienas turi savo funkciją sistemoje ir jie atnaujina natūralųjį kapitalą pvz. atnaujindami dirvožemį;
  • tai yra efektyviai veikiančios rūšys (ne tik efektyvios). Jie užveda visą sistemą, tokiu būdu išlaikydami savo rūšies gyvybingumą ir užtikrindami išgyvenimą.

Išanalizavome kelias koncepcijas, kurios kovoja su aplinkosauginėmis problemomis, tačiau turėjo atsirasti supratimas, kad ne visos idėjos yra geros ir kad jos gali būti žalingos veikančiai sistemai, kai jų veikimas būna panaudojamas plačiau.

Gyvųjų sistemų analizavimas yra nusipelnęs tolimesnių tyrimų. Nepaisant visko gyvosios sistemos veikia daugiau nei 3.8 bilijonus metų ir veiks toliau net jei ir mūsų rūšis išnyks arba sunaikins planetą.

ATSAKYKITE. Taigi kaip ekonomika orientuota į gyvąsias sistemas turėtų atrodyti? Kaip tai teigiamai paveiktų aplinką, visuomenę ir ekonomiką? Tai yra pats paprasčiausiais Žiedinės ekonomikos apibūdinimas.