June 10, 2020

Advokacijos principai

Advokuojame už Lietuvos ekonomikos transformaciją į žiedinę ekonomiką. Pagal šiuos principus:

  1. Išsaugant ir puoselėjant gamtinius išteklius – tai daroma atsisakant medžiagų, o kur neįmanoma – naudojant atsinaujinančius išteklius;
  2. Optimizuojant išteklių išeigą – žiediškai išlaikant naudojime produktus, komponentus ir medžiagas aukščiausioje jų vertės būsenoje (pagal prioritetus: kuriant dizainą tinkamą produktų pakartotiniam naudojimui, atnaujinimui, pakartotinei gamybai ar perdirbimui);
  3. Skatinant sistemos efektyvumą – atskleidžiant ir pašalinant visus neigiamus padarinius (per toksinių medžiagų atsisakymą ir bet kokio neigiamo produktų, komponentų ar medžiagų poveikio pašalinimą ar minimizavimą žmonėms, gyvūnams ir gamtai).