September 26, 2017

Atskiras maisto atliekų surinkimas (Zero Waste savivaldybėse)

2017-09-22 įvyko pirmasis VšĮ “Žiedinė ekonomika” kartu su “Zero Waste Europe” organizuojamas renginys skirtas atskiram maisto atliekų surinkimo patirties perkėlimui į Lietuvą. Pagrinde buvo koncentruotasi į Zero Waste Cities (Parma ir Liubliana) ir Milano miestų patirtį. Dalyvavo daugiau nei 50 žmonių iš įvairių savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo centrų.

Domantas Tracevičius trumpai apibūdino “Zero Waste Savivaldybės” sąvoką ir kaip tai yra paplitę Europos Sąjungoje.

Enzo Favoino, kuris yra vienas iškiliausių bioskaidžių atliekų tvarkymo ekspertų ES, pasakojo kaip toje srityje formuojama ateities politika bei pristatė Milano atskiro maisto surinkimo patirtį.

Toliau apie Šiaurės įtalijos aukštus pasiekimus šioje srityje pratęsė buvęs Parmos vicemeras Gabriele Folli. Jis pristatė maisto ir kitų atliekų atskiro surinkimo sistemą, kuri jau dabar atskirai surenka per 80 % visų atliekų. Taip pat buvo pasakojama apie aukštų technologijų pritaikymą ir įvairius patogumus gyventojams.

Iš Baltijos šalių daugiausia maisto atliekų iš gyventojų surinkime patirties turi Talino miesto savivaldybė. Kristjan Mark per Skype pasakojo kaip šiuo metu Taline surenkamos bioskaidžios atliekos ir kokie yra tolesni planai.

Po pertraukos pranešimo daryti stojo Snaga atliekų tvarkymo projektų vadovas Jože Gregorič. Jis pristatė, kodėl Liublijana yra žaliausia ir geriausiai su atliekomis besitvarkanti ES sostinė. Buvo pristatytos socialinės akcinės, kurios turi itin didelį poveikį ir padaro Slovėniją mažiausiai atliekų generuojančia šalimi.

Taip pat buvo dar vienas Skype piloto pristatymas iš Pila, Lenkijos. Vietinės nuotekų valyklos vadovas ir žiedinės ekonomikos propaguotojas Tomasz Wojciechowski pristatė daugiabutyje atlikto maisto atliekų surinkimo piloto rezultatus.

Po to buvo užduodami klausimai pranešėjams iš Zero Waste miestų. Tikimės, kad neužilgo ir Lietuva turės pirmąją “Zero Waste Savivaldybę”!

Dėkojame visiems dalyvavusiems!