April 7, 2017

Švedijos atliekų tvarkymo priemonių patirtis

Švedijos Nacionalinis ekonomikos tyrimų institutas pateikia ekonometrinę studiją kaip atliekų tvarkymo priemonės keičia namų ūkių atliekų tvarkymo elgseną.

Tyrinėjamos atliekų tvarkymo priemonės: mokėjimas už išmetamą atliekų kiekį ir atskiras maisto atliekų surinkimas.

Rezultatai pateikiami per 2 lenteles:

  1. Atliekų kiekio pokytis priklausomai nuo tvarkymo priemonės pagal tvarkymo būdą:

Įvedus atliekų mokestį už išmetamą atliekų kiekį, reikšmingai mažėja tiktai maisto atliekų srautas skirtas biologiniam apdorojimui. Tuo tarpu įvedus atskirą maisto surinkimą yra surenkamas reikšmingas kiekis maisto atliekų, padidėja surenkamos antrinės žaliavos ir stipriai sumažėja likutinis atliekų kiekis skirtas deginimui.

2. Atliekų kiekio pokytis priklausomai nuo tvarkymo priemonės pagal atliekų srautą:

Įvedus atliekų mokestį už išmetamą atliekų kiekį, reikšmingai mažėja maisto ir likutinės atliekos. Tuo tarpu įvedus atskirą maisto surinkimą mažėja maisto ir likutinių atliekų bei pavojingų atliekų kiekiai, o didėja stambiagabaričių ir pakuotės atliekų kiekiai.

Studijos rezultatai rodo, kad atliekų tvarkymo tarifas nėra efektyvus siekiant skatinti rūšiavimą. Kita atliekų tvarkymo priemonė – atskiras maisto atliekų surinkimas – reikšmingai skatina žmones rūšiuoti ir mažina sudeginamų atliekų kiekį. Vienas iš paaiškinimų, kad tai signalizuoja namų ūkiams, kad rūšiavimas yra visuotinis gėris. Kitas paaiškinimas yra tai, kad pradėjus atskirą maisto atliekų surinkimą, pakeičia žmogaus požiūrį į save, kaip atsakingo prieš aplinką piliečio.