Energijos bendrijos – vienas iš energetinio skurdo sprendimo būdų

Remiantis Eurostat duomenimis (čia), 2021 m. apie 6,9 % europiečių negalėjo tinkamai apšildyti savo namų. Energetinis skurdas yra daugialypis reiškinys, kurį lemia mažos pajamos, didelės išlaidos energijai ir prastas pastatų energetinis efektyvumas. Keturi esminiai rodikliai kuriais yra stebimas energetinis skurdas:1. įsiskolinimai už komunalines paslaugas;2. mažos absoliučios išlaidos energijai;3. didelė išlaidų energijai dalis pajamose;4. nesugebėjimas išlaikyti[…]