January 8, 2018

Žiediškumo įvertinimas

Atliekamas 5 žingsnių žiediškumo įvertinimo procesas įmonėms, siekiančioms integruoti žiedinės ekonomikos konceptcijas į produktus ir paslaugas. Įvertinimu siekiama maksimalaus medžiagų ir resursų panaudojimo efektyvumo, taip pat pašalinti arba minimizuoti susidarančias atliekas.

Sukuriama vertė:

  • Identifikuojamas konkurencingumo gerinimas ir naujos verslo galimybės.
  • Identifikuojamos galimybės padidinti įmonės adaptaciją ir lankstumą susijusį su aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo pokyčiais rinkoje ar teisinėje aplinkoje.
  • Indikatoriai pagerinti įmonės ekonominius, aplinkosauginius ir socialinio tvarumo parametrus.