Chemikalų šalys: ES valstybės, ginančios savo titano dioksido rinkas

2020 m. kovo pradžioje lobistų ginčas baigėsi švelniu rezultatu: paskelbiant titano dioksidą “galimu karinogenu”. ES šalys aktyviai gina šios medžiagos rinkas mokslo ir visuomenės sveikatos sąskaita ir jau pasiekė rezultatų.

Titano dioksidas yra dažnai randamas kasdieniuose produktuose: dažuose, apsauginiuose kremuose nuo saulės, dantų pastoje. Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) nustatė, jog ši medžiaga žmonėms yra potencialus karcinogenas. Prancūzų vyriausybei pasiūlius, 2017 m. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) pateikė rekomendaciją Europos komisijai visas titano dioksido formas klasifikuoti kaip “įtariamą karcinogeną” jas įkvėpus.

Nuo to momento Europos komisija teikė pasiūlymus REACH komitologijos komitetui (komitetas, kuris atsakingas už chemikalų registraciją, įvertinimą, leidimą ir ribojimą europos rinkoje, susidedantis iš visų ES šalių atstovų), siekdama sutarti dėl šios plačiai paplitusios kontroversiškos medžiagos. Kai kurios šalys, įskaitant tas, kurios turi išvystytas cheminių medžiagų industrijas, parodė savo aiškų nusistatymą prieš ECHA ir Europos komisijos pasiūlymus.

Be to, industrijos atstovai su savo resursais daug sėkmingiau pasiekė jų poreikių įgyvendinimo nei NVOs ir žmonių sveikatos ir aplinkosaugos gynėjai.

Po du metus trukusio stabdymo 2019 m. spalio mėn. Europos komisija pasiūlė deleguotą aktą dėl titano dioksido ir kitų chemikalų, kas reiškė, jog ES taryba ir ES parlamentas turėjo ribotą dviejų mėn. (vėliau ištęstą iki 4 mėn.) laikotarpį paprieštarauti arba pritarti pasiūlymui.

Galiausiai, titano dioksido klasifikacija bus įgyvendinta nuo 2021 m. spalio mėn., bet pilname straipsnyje galite sužinoti, kaip Čekija, Lenkija, Slovėnija, Vokietija ir UK siekė šios medžiagos nepripažinti “potencialiai karcinogenine”: https://corporateeurope.org/en/2020/03/chemical-nations-how-member-states-defend-their-dirty-industries


Ir nepaisant to, jog pasiūlymas nebuvo visai atmestas, pasiektas rezultatas nėra tai, ko rekomenduotų mokslininkai, tirdami šią toksišką medžiagą.