February 12, 2019

EcoWerf kompostavimo aikštelė

Kasmet EcoWerf priima apie 50 000 tonų maisto ir žaliųjų atliekų ir pagamina apie 20 000 tonų komposto.

Žaliosios atliekos surenkamos atskirai iš visų Flandrijos namų ūkių. Iš apie 80 % namų ūkių atskirai surenkamos maisto ir virtuvės atliekos. Jos yra metamos į kompostuojamus maišus.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. EcoWerf pradėjo atskiro maisto ir virtuvės atliekų surinkime priimti šalutinius gyvūninius produktus.