May 6, 2020

Fiskalinių priemonių atsigavimui po COVID-19 sukeltos krizės poveikio kovai su klimato kaita analizė

Grupė ekonomistų, tarp kurių ir Joseph Stiglitz (taip, tas pats kuris gavo Nobelio premiją ekonomikos srityje) pateikė valstybų fiskalinių priemonių paketo poveikio kovai su klimato kaita analizę. Tyrimas buvo padarytas Balandį apklausiant 231 finansų ministerijos ir centrinio banko darbuotoją ir kitus ekonomistus iš 53 valstybių (įskaitant visas G20 šalis), siekiant kad jie įvertintų savo požiūrį į fiskalinio atsigavimo priemones po COVID-19.

Geriausiai įvertintos priemonės (pradedant geriausia): investicijos į sveikatos apsaugą (M), pasiruošimas nelaimėms (W), švarios R&D išlaidos (Y), ne pelno gelbėjimas (F), ir švarios energetikos infrastruktūros investicijos (T). Blogiausiai įvertintos priemonės (pradedant blogiausia) oro linijų gelbėjimas (E), tradicinė transporto infrastruktūra (Q), pajamų mokesčio mažinimas (H), PVM mažinimas (G), ir kaimo paramos programos (P).

Autoriai teigia, kad dauguma atvejų, ekspertai mano, jog klimatui palankios priemonės taip pat turi ir geresnes ekonomikos savybes.

Pateikiamos rekomendacijos politikos formuotojams:

  • švariso finizės infrastruktūros investicijos;
  • statinių renovacija;
  • investicija į apmokymus ir kursus netekusiems darbo dėl COVID-19 ir strukturio nedarbo dėl išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo;
  • investicijos į naturalų kapitala ekosistemų atsparumui ir regeneracijai;
  • švarios R&D investicijos.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” tikisi, kad vyriausybė atsižvelgs į ekonomistų įžvalgas ir priims sprendimus, kurie padės ne tik atsigauti ekonomikai, bet ir tęsti kovą su klimato kaita.