October 25, 2020

Kompostuojami maišai neturi įtakos komposto kokybei

Witzenhausen’o instituto ir Bayreuth universiteto studija “Plastikas Komposte” daro išvadas, jog kompostuojami biologinių atliekų maišai neturi įtakos komposto kokybei kuomet yra apdorojami pramoniniu kompostavimo būdu. Studijoje pateikiami duomenys iš 8 skirtingų biologinių atliekų tvarkymo aikštelių atskleidžia, kad kompostuojami maišai pilnai suyra. Tyrime naudoti kompostuojami maišai buvo sertifikuoti Europiniu standartu EN 13432. Iš viso tyrime buvo išanalizuota 30 pavyzdžių. 7 iš 10 kompostų arba 25 iš 30 pavyzdžių jokių kompostuojamo plastiko dalelių nebuvo aptikta. Plastiko dalelių skaičius komposto pavyzdžiuose (viename testuojamo substrato litre) variavo nuo 1 iki 111. Iš viso 30 pavyzdžių buvo rasta 446 plastiko gabalėliai (10 komposto pavyzdžių buvo su trim pasikartojimais). Net 98 % aptiktų plastiko dalelių buvo iš polipropileno ar kitų konvencinių plastikų.

Studijoje daroma prielaida, kad kompostuojamo plastiko dalis viso plastiko patenkančio su biologinėmis atliekomis siekia vidutiniškai 39 % (svyruoja tarp 19 % ir 61 %), tačiau pačiame komposte – kompostuojamo plastiko dalelės sudaro tik 1.8 %. Studija taip pat parodo privalomo biologinių atliekų kompostavimo maišų sertifikavimo svarbą.