February 13, 2021

Plastiko tvarkymas žiedinėje ekonomikoje

Neabejotinai visi norėtume, kad kuo daugiau plastiko būtų sutvarkyta ir kuo mažiau jo atsidurtų aplinkoje. Tuo pačiu, kai kurios plastiko tvarkymo technologijos yra ženkliai efektyvesnės ir draugiškesnės aplinkai nei kitos.

Olandijos mokslininkai A.E. Schwarz, T.N. Ligthart, D. Godoi Bizarro, P. De Wild, B. Vreugdenhil, T. van Harmelen savo straipsnyje “Plastiko perdirbimas žiedinėje ekonomiko: nustatant poveikį aplinkai per gyvavimo ciklo būvio matricos modelį” būtent ir įvertina įvairias plastiko tvarkymo technologijas.

Tyrime apsibrėžta gyvavimo būvio matrica:

Ir alternatyvus vertinimas, kuris apsiriboja dviem plastikų rūšimis: a) PE-PP plėvele ir b) ABS plastiku su antipirenais:

Tyrime nustatyta įvairių skirtingų plastikų aplinkai daroma žala:

Papildomai, išskirta PET poveikio aplinkai vertė tvarkant įvairiomis technologijomis:

Mechaninis perdirbimas yra pati tvariausia technologija perdirbti PET!

CO2 išmetimai apdorojant įvairius polimerus:

Deginimas yra be jokios abejonės pats blogiausias plastikų tvarkymo būdas. Tuo pačiu mechaninis perdirbimas (uždarame cikle) pasiekia patį mažiausią neigiamą poveikį klimatui.

Alternatyviame vertiname patiekiami įvairūs LDPE-PP plėvelės ir ABS plastiko tvarkymo būdų poveikis klimatui:

Plastikų deginimas lyginant su geriausiomis perdirbimo technologijos (dažniausiai mechaniniu uždaro ciklo) per metus sutaupo labai reikšmingus kiekius šiltnamio efektą sukeliančių dujų:

Sprendžiant iš visų tyrimo rezultatų, mechaninis perdirbimas yra draugiškiausias aplinkai. Tačiau, kad jis būtų efektyvus, reikia stipriau skatinti švarų rūšiavimą ir atskirą surinkimą. Europoje 15 populiariausių plastiko rūšių per metus tai leistų sutaupyti net apie 200 mln. tonų CO2 ekvivalento.