January 17, 2018

Pramonės simbiozės vystymas

Efektyvus žaliavų, resursų ir atliekų panaudojimas įvertinant ir vystant pramonės simbiozes tarp skirtingų įmonių

Pridėtinė vertė:

  • Gyvavimo ciklo sąnaudų sumažinimas ir konkurencingumo gerinimas
  • Sumažinama priklausomybė nuo žaliavų svyravimų
  • Sumažinami susidarančių atliekų kiekiai ir neigiamas aplinkosauginis poveikis