January 19, 2018

Žiedinių verslo modelių vystymas

Vystymas tvarių ir žiedinių verslo modelių remiantis produktų veiksmingumu ir paslaugų kokybe, pvz. susitelkimas ties panaudojimo ir rezultatų pasiekimo modeliais.

Pridėtinė vertė:

  • Žaliavų kaštų sumažėjimas per medžiagų ir resursų recirkuliaciją (maksimizuojant medžiagas per vartojimo efektyvumą). Uždari ciklai tiekimo grandinėse.
  • Atliekų susidarymo mažinimas per zero-waste tipo paslaugas. CO2 mažinimas.
  • Pajamų diversifikavimas. Pridėtinė vertė iš skirtingų klientų grupių.