Žemės ūkio sukuriamas bendras vidaus produktas ir tarša

Žemės ūkis yra reikalingas tam, kad žmonija galėtų išsimaitinti. Deja, Lietuvoje jis pagrinde yra vystojas netvariai ir asocijuojamas su didžiuliu biologinės įvairovės praradimu bei oro ir vandens tarša. Lietuvoje toliau daugėja dirbamų laukų, o tai reiškia, kad visi neigiami padariniai tik intensyvės, tad žemės ūkis privalo transformuotis arba mažėti.

Kokią vertę Lietuvoje sukuria augalininkystė? EBPO organizacijos skaičiavimais, Lietuvoje žemės ūkis 2021 m. sukūrė 3,7 % bendrojo vidaus produkto:

Lyginant su kitomis ES šalimis (Vokietija – 0,9 %, Prancūzija – 1,9 %, Italija – 2,2 %, Lenkija – 2,6 %, ), Lietuva yra labai stipriai agrarinė. Ir tik Latvija (4,7 %) ir Graikija (4,4 %) lenkia sektoriaus dydžiu lyginant su visos ekonomikos dydžiu.

Kiek taršos sukuria žemės ūkis? Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis:

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos – 21 % (~4,3 mln. t CO2ekv.)

2021 m. 4 ketvirtį žemės ūkyje (augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla) buvo 13259 darbuotojų. Gaunasi, kad kiekvienas žemės ūkio sektoriaus darbuotojas generavo apie 324 tonas CO2 per metus. Vertinant, kad CO2 tonos kaina apyvartinių taršos leidimų sistemoje kainuoja apie 100 Eur, tai vidutiniškai vienam darbuotojui gaunasi 32400 Eur! O visas žemės ūkis – 430 mln. Eur.

Amoniakas – 95,5 %

Baltijos jūros tarša maistinėmis medžiagomis – 80 % azoto, 60 % fosforo

Paukščių populicijos indeksas (2000-2021 m.) – 46 %

Iš sukuriamos pridėtinės vertės ir taršos bei neigiamo poveiko biologinei įvairovei duomenų, akivaizdu, kad žemės ūkis yra neproporcingai taršus.Lietuvoje tik 8,6 % ūkių yra ekologiški. Taršos problemą būtų galima išspręsti pereinant prie ekologinių ūkių. Tokio ūkininkavimo metu nėra naudojamos mineralinės trąšos ir cheminės kilmės pesticidai. Be to, privaloma periodiškai įterpti organinių trąšų dirvai praturtinti.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia LR Seimą ir Žemės ūkio ministeriją imtis veiksmų, kad Lietuvoje iki 2030 m. atsirastų bent 25 % ekologinių ūkių kaip tai yra numatyta žaliojo kurso gairėse.