Energijos bendrijos Lietuvoje

Įvairios energijos bendrijos Europoje steigiasi jau ne vieną dešimtmetį ir padeвa gyventojams pasigaminti žalios energijos. Be šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, jos suteikia daugybę narių savo nariams, pvz., ekonominę naudą per mažesnes elektros kainas, prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo, savarankiškumo, energetinio saugumo ir bendruomenės sanglaudos. Skaičiuojama, kad Europoje šiuo metu yra apie 1 500 000 milijono gyventojų esančių įvairių energijos bendrijų sudėtyje. Vien REScoop (organizacija vienijanti atsinaujinančių išteklių energijos kooperatyvus) priklauso beveik 2000 skirtingų energijos bendrijų ir kooperatyvų:

Galimybės steigti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas (AIEB) ir piliečių energetikos bendrijas (PEB) Lietuvoje buvo sudaryta dar 2019 metais. Deja, tuo metu buvę apibrėžimai buvo nepakankamai aiškūs, kad paskatintų žmones burtis ir steigtis energijos bendrijas.

2022 metais, kartu su “proveržio paketu”, buvo atnaujintas energijos bendrijų reguliavimas, jį padarant iškesniu. Tuo pačiu sekė ir Lietuvos energetikos agentūros rekomendacijos (čia) atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų steigimui ir VšĮ “Žiedinė ekonomika” energijos bendrijų steigimo vadovas (čia).

Didelę motyvaciją energijos bendrijų steigimui turėjo suteikti Lietuvos energetikos agentūros finansavimas (iki 45 %) saulės bei sausumos vėjo elektrinėms. Taip ir įvyko, keletas energijos bendrijų teikė prašymus. Šiuo metu (2023-09-05) VERT yra suteikęs 5 organizacijoms piliečių energetikos bendrijos statusą (čia ir čia), tai:

 • AEI BENDRIJA VŠĮ
 • ​VšĮ „Dzūkijos piliečiai“
 • VšĮ „Dotnuvos saulė“
 • VšĮ Tvari energetika
 • VšĮ Vėjo energija

Lyginant su pažangiomis Vakarų Europos šalimis tai yra nedidelis kiekis. Sėkmingam atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir piliečių energetikos bendrijų steigimui ir plėtrai reikalingos palankios reguliacinės sąlygos kartu su lengvai prieinamu finansavimo bei technine pagalba. Taip būtų galima užtikrinti, kad keli asmenys ar visa bendruomenė, turinti ribotas žinias teisės ir/ar energetikoje, galėtų lengvai steigti AIEB ir PEB bei prisidėti prie vietos ekonomikos vystymo. Tam reikia:

 • Energetikos ministerijai supaprastinti AIE ir piliečių energetikos bendrijų steigimą (Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Elektros energijos įstatyme), perkeliant informaciją apie pagamintos energijos naudojimą, asmenis atsakingus už AIE gamybos įrenginius bei kaip bus panaudotos pajamos, gautos už elektros energiją, iš steigimo dokumentų į veiklos dokumentus.
 • Energetikos ministerijai įteisinti dalijimąsi elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių išteklių, tarp skirtingų vartotojų.
 • Energetikos ministerijai įpareigoti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą perskaičiuoti elektros energijos skirstymo tarifą, taikomą AIE nariams, ir tarifą, taikomą dalijantis elektros energija.
 • Lietuvos energetikos agentūrai tapti pilnaverčiu atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų bei piliečių energetikos bendrijų kompetencijų centru, kuris galėtų teikti technines, finansines ir teisines konsultacijas AIE bendrijų steigimo klausimais. Tai, pavyzdžiui, galėtų būti pagalba registruojant juridinį asmenį, kuris po to gautų AIE bendrijos statusą. Taip pat numatyti galimybes teikti konsultacinę arba finansinę pagalbą apskaičiuojant techninį ir finansinį AIE bendrijos gyvybingumą.

Atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas ir kitų šalių gerąsias praktikas, Lietuvos energetikos agentūrai skelbiant naujus AIE bendrijų finansavimo konkursus, papildyti juos naujomis veiklomis ar kriterijais, kad finansavimas būtų skiriamas ne tik elektrinės įrengimui. Siūlome, kad skiriama finansinė parama turėtų: 

 • Skatinti įtraukti nepasiturinčius namų ūkius į energijos bendrijų projektus ir padėti sudaryti tam sąlygas.
 • Finansuoti ankstyvuosius projekto etapus.
 • Skirti pradinį finansavimą AIE bendrijos projekto administravimui ir taip suteikti galimybę AIE bendrijoms rasti papildomų lėšų iš kitų finansavimo šaltinių arba padėti tą paskatinti  rinkos dalyvių bendradarbiavimą.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Energetikos ministeriją imtis gerinti energetinių bendrijų reguliavimą.