ISWA: Žiedinė ekonomika ir plastiko pakuotės

Tarptautinė kietųjų atliekų asociacija (ISWA) paskelbė penkias rekomendacijas dėl žiedinės ekonomikos bei plastiko pakuočių. Kad verslas iš tiesų judėtų link žiedinės ekonomikos reikia permąstyti visą verslo modelį ir nebijoti keisti, net tai, kas atrodo yra nepakeičiama.

  1. Dizainas – išrenkamumas ir perdirbamumas. Kombinuotos sudėties pakuotė itin apsunkina jos perdirbimą, todėl geriausia, jeigu pakuotę būtų galima išardyti į skirtingas plastiko rūšis. Perdirbimą taip pat apsunkina įvairūs priedai. Rekomendacija: gaminti pakuotę iš vieno tipo plastiko bei vengti priedų.
  2. Permąstyti resursus – naudoti antrines plastiko žaliavas. Perdirbtas plastikas daugeliu atvejų yra tinkama alternatyva pakuotei gaminti ir dažniausiai yra žemesnės kainos nei naujas. Tačiau naudojant perdirbtą plastiką sumažėja jo permatomumas. Pastaruoju metu tyrimai rodo, kad vartotojams svarbu, jog būtų naudojamos antrinės žaliavos ir produktas bei pakuotė būtų kuo tvaresni. Rekomendacija: pasinaudoti antrinio plastiko išvaizda ir komunikuoti tos pakuotės tvarumą vartotojui bei spausti rinką pabrėžiant pakuotės perdirbamumą. 
  3. Kooperuoti visose vertės grandinės dalyse. Pradedant naudoti perdirbtas žaliavas reikės bendradarbiauti, komunikuoti ir investuoti. Tuo pačiu tai leis sukurti tvaresnį produktą vartotojams. Dvejopi akstinai – vartotojų poreikis bei rinkos reglamentavimas yra neišvengiami, tad verta išlikti rinkos priešakyje. Rekomendacija: praplėsti produkto dizaino reikalavimus, kad tvarumas būtų kaip standartas bei tyrinėti ir suprasti vartotojų poreikius.
  4. Inovuoti – būti atviriems inovacijoms. Perdirbto plastikas yra pakankamai aukštos kokybės, tad yra tinkamas pakuotės naudojimo sprendimas, tačiau tų sprendimų integravimui dažnai reikia proceso ir dizaino inovacijų. Inovacijos ir atvirumas suteikia pranašumą rinkoje. Rekomendacijos: tyrinėti galimybę naudoti perdirbtus plastikus naujiems produktams ir investuoti į naujas įrenginių galimybes naudoti perdirbtą plastiką.
  5. Bendradarbiauti su atliekų tvarkymo sektoriumi. Sukurti ir pagaminti pakuotės produktus, kurie būtų lengvai surenkami ir perdirbami, reikalauja produkto gyvavimo ciklo pabaigos suvokimo. Atliekų tvarkymo sektorius turi tas žinias ir patirtį. Dirbant kartu galima pagerinti plastiko perdirbamumą ir kokybę. Rekomendacijos: Iškomunikuoti savo perdirbto plastiko poreikius atliekų tvarkymo sektoriui bei dirbti su atliekų tvarkymo sektoriumi kuriant naujus produktus, kurie bus lengviau surenkami, rūšiuojami ir perdirbami.