Paryžius pradeda atskirą maisto atliekų surinkimą!

Paryžius pradeda atskirą maisto atliekų surinkimo pilotą! Nuo Gegužės 4 d. Prancūzijos sostinė pradėjo įgyvendinti ambicingą projektą siekdama paskatinti žiedinę ekonomiką. Šis projektas yra dalis “Zero Waste” strategijos, kuria miestas užsibrėžė 2020 m.:

  1. sumažinti buitinių atliekų kiekį 10 %
  2. Padidinti perdirbamų atliekų kiekį iki 50 %

Paryžiaus miestas apsibrėžė, kad 50 % buitinių atliekų gali būti atskirai surenkamos ir perdirbamos kaip antrinės žaliavos, 25 % atskirai surenkamos maisto atliekos ir tik 25 % buitinių atliekų yra tinkamos sudeginti.

2013 m. atskiro maisto atliekų surinkimo Paryžiuje dar nebuvo ir pirmosios iniciatyvos prasidėjo 2014 m., kuomet surinktos 34 tonos. 2015 jau buvo surinkta 116 t., kurie padidėjo iki 1200 tonų pernai. Miestas jau 2 metus atlikinėja milžinišką infrastruktūros plėtimą (aprūpinta daugiau kaip 500 vietinio kompostavimo aikštelių, įrengta keletas tūkstančių papildomų rūšiavimo konteinerių) bei informacinę sklaidą (išleistas žemėlapis su instrukcijomis, vykdytos įvairios kampanijos). Prie progreso itin prisidėjo 2016 m. tuometinio ūkio ministro Emanuelio Makrono išleistas įsakymas dėl maisto atliekų tvarkymo hierachijos.

Per metus Paryžiečiai išmeta apie 160 000 tonų maisto (likučių ir dar įpakuoto) atliekų arba beveik 1/4 buitinių atliekų. Anksčiau maisto atliekos buvo renkamos kartu su likutinėmis atliekomis ir deginamos. Šio projekto tikslas – maisto atliekas surinkti atskirai, kad būtų pagaminamas kompostas ir biodujos. Tikimasi, kad iš pradžių per metus bus surenkama apie 30 kg nuo dalyvaujančio gyventojo, kas sudarys apie 3500 tonų.

3205 maisto atliekų konteineriai (su rudais dangčiais) pastatyti prie namų, kurie įvertinti kaip tinkami dalyvauti projekte. Iš esmės, projektas įtraukia apie 120 000 žmonių gyvenančių 74161 bute, 4361 pastatuose. Per artimiausius du mėnesius šimtai savivaldybės darbuotojų ir savanorių aprūpins dalyvaujančius namų ūkius 7 l. talpos virtuvės konteineriais, 72 kompostuojamais maišais, atitinkančiais Europinį standartą EN 13432, išsamia instrukcija ir mažu sukamu gidu. Vėliau žmonės kompostuojamus maišus turės įsigyti patys.

 

Paryžiaus miesto savivaldybė pateikia tokius argumentus gyventojams:

● Sumažinamas deginamų ir sąvartyne šalinamų atliekų kiekis;
● Gaminama žalia energija (šiluma, el. energija ir biometanas transporto priemonėms);
● Gaminamos organinės trąšos ūkininkams, kurios pakeis mineralines trąšas;
● Plėtojami šalia esantys atliekų tvarkymo sprendimai;
● Pagerinamas energijos išgavimo efektyvumas iš netinkamų perdirbti atliekų;
● Skatinamas visų rūšiuojamų atliekų atskiras surinkimas ir kitoks požiūris į atliekas.

Paryžius seka Milano pavyzdžiu, kuris jau eilę metų parodo, kad ir tankiai apgyvendintuose milijoniniuose miestuose galimas sėkmingas maisto atliekų surinkimas.

Tiek Vilniui tiek Paryžiui dar toli iki žiedinės ekonomikos, bet pastarasis žengia teisinga kryptimi.