ZWE ataskaita: bepakuočių produktų parduotuvės Europoje

Ši Zero Waste Europe teikiama ataskaita yra tokia viena pirmųjų, įvertinanti bepakuočių produktų parduotuvių veikimą ir ateities potencialą Europoje. Bendrai, pastebimas didelis augimas šiame sektoriuje. Numatoma, jog 2030 m. bepakuočių produktų pardavimai sudarys 1,2 milijardus Eur.

Parduotuvės, siūlančios “nuogus” produktus, suteikia svarbią galimybę atsisakyti nerimą keliančių ir dažniausiai vienkartinių pakuočių. Vis dėl to, ši rinka nėra išsamiai ištirta. Dėl to nevyriausybinės organizacijos Eunomia, Zero Waste Europe, Reseau Vrac ir kt. nusprendė atlikti tokių parduotuvių tyrimą 10-yje Europos šalių. Pagrindiniai klausimai: 1) bendra bepakuočių parduotuvių situacija Europoje; 2) jų augimo potencialas bei susijusi ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė įtaka; 3) rekomendacijos ES institucijoms, kad būtų pilnai išnaudotos galimybės.

Ši ataskaita pateikia tyrimo santrauką ir pagrindines įžvalgas. Tyrimo objektas: didžiąja dalimi “nuogus” produktus siūlančios parduotuvės (supakuoti gali būti, bet jų palyginus nedaug). Prekybos centrai su birių produktų ir daržovių/ vaisių sekcijomis nebuvo įtraukti. Tyrime sudalyvavo 268 parduotuvės, įsikūrusios Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje ir Ukrainoje.

Visos prognozės ir išvados buvo atliekamos atsižvelgiant į surinktus šių parduotuvių duomenis. Buvo numatomas tolygios augimo tendencijos, neplanuojant netikėtų rinkos, įstatymų ar vartotojų elgesio pokyčių, dėl to yra tikimybė, jog ši ataskaita nuvertina galimą sektoriaus potencialą. Kitaip tariant, šis tyrimas yra pirmos pastangos geriau susipažinti su bepakuočių produktų parduotuvių situacija ir neturėtų būti matomas kaip tikslus kiekybinis rinkos įvertinimas.

BEPAKUOČIUS PRODUKTUS SIŪLANČIŲ PARDUOTUVIŲ APŽVALGA

Tyrimo duomenys rodo, jog per paskutinius 10 m. vyko žymus augimas. Naudojantis šiais rezultatais bei atsižvelgiant į pirkimo galią ir parduotuvių skaičių konkrečiuose Europos šalyse, buvo sukurtas visos Europos rinkos augimo įvertinimas. Pilkoji zona rodo rodo vertinimo ribas: nuo 106 milijonų Eur iki 3,9 milijardų Eur pardavimų.

*ES ir UK. Ukrainos duomenys vertinimui nenaudoti.

Parduotuvių apklausa parodė, jog:

  1. Yra pastebimas žymus darbuotojų skaičiaus augimas rinkoje. Numatoma, jog bepakuočių produktų parduotuvėse Europoje 2023 m. bus įdarbinta 10,000 žmonių.
  2. 2023 m. būtų išvengta 5,500 tonų pakuotės šiukšlių.
  3. Įvertinta, jog per metus viena tokia parduotuvė išvengia 1 t. pakuotės šiukšlių.
  4. Apie 70 proc. produktų tokiose parduotuvėse yra bepakuočiai.
  5. 74 proc. jų yra įsikūrusios miestų centruose, 6 proc. – kaimuose ar gyvenvietėse.
  6. Daugiausia parduodama maisto ir gėrimų, po to – kosmetika, namų priežiūros priemonės ir aksesuarai.
  7. Parduotuvės dažniausiai ieško vietinių tiekėjų.

BEPAKUOČIŲ PRODUKTŲ PARDUOTUVIŲ ATEITIS: ĮSTATYMŲ SVARSTYMAI

Papildomai tyrime pagelbėjusios nevyriausybinės organizacijos buvo užklaustos apie įstatyminę bazę, ribojančią augimą sektoriuje. Buvo pastebėtos trys pagrindinės problemos.

  1. Netinkama pakuočių kaina

Pakuotės yra subsidijuojamos ta prasme, jog jų kaina neatspindi visų pakuotės gyvavimo ciklų. Į kainą nėra įtrauktas rūšiavimas, šiukšlinimas bei tarša ir dėl to ji yra pakankamai pigi. ES direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų numato perkelti atsakomybės gamintojams ir reikalauti mokesčių, kurie padengtų atskirą pakuočių šiukšlių surinkimą bei jų transportavimą ir tvarkymą.

Deja, šitą dalį dar reikėtų tobulinti ir padidintų mokesčius tiek, kad jie taip pat padengtų šiukšlinimą bei pakuočių šiukšlių, patenkančių į bendras atliekas, tvarkymą.

Papildomi mokesčiai supakuotus produktus siūlantiems gamintojams ar tiekėjams, galėtų būti paskatinimas ieškoti būdų pasiūlyti bepakuočius produktus.

2. Bepakuočių produktų parduotuvių apibrėžimo aiškumo ir reguliacijos trūkumas

Keletos šalių NVO paminėjo, jog esami įstatymai yra pasenę ar netinkami bepakuočių produktų pardavimui, kai klientas apsitarnauja pats. Be to, trūksta standardizuoto bepakuočių produktų parduotuvių apibrėžimo ir suvienodintų įstatymų, reguliuojančių jas (įskaitant higienos).

3. Neišvystytas bepakuočių produktų tiekimas

Neišvystyta bepakuočių produktų tiekimo sistema yra rimtas iššūkis šiai rinkai, nes parduotuvės negali pasinaudoti dabar teikiamais logistiniais ir masto ekonomijos privalumais. Viršuje minėti pakuotės šiukšlių mokesčiai bei reguliacijos aiškumas galėtų padėti vystytis tokių produktų tiekimui. Dar reikėtų įsigilinti į šią temą ir geriau suprasti parduotuvių sunkumus ieškant tinkamų tiekėjų bei kolektyviškai perkant ir paskirtant produktus parduotuvėms.

One thought on “ZWE ataskaita: bepakuočių produktų parduotuvės Europoje”

Comments are closed.