January 9, 2021

ATSISAKYK

Atsisakyk vienkartinių plastikinių prekių, taros bei pakuočių!

Atsisakyk naujo, bet nebūtino rūbo. Išsinuomok ar pasiskolink daiktą, kurį panaudosi kelis kartus. Venk plastikinių gaminių ir pakuotės. Visada prieš pirkdamas pagalvok. Neišmesk, o atiduok daiktus. Taisyk bei rinkis dirbtuvių paslaugas daiktui atnaujinti ir naudoti toliau.

O ko negali atsisakyti, SUMAŽINK!

ATSISAKYTI yra pati svarbiausia ir pirmoji tvarkymosi su šiukšlėmis ir taršos mažinimo dalis. Kodėl?

Plastiko, maišytų su plastiku, cheminė ir kt. tarša negali būti išspręsta išlaikant tą patį vartojimo lygį bei tiesiog apdorojant sėkmingiau šiukšles. Toksinės medžiagos, susidariusios plastikinių ar kitų produktų gamyboje, skleidžiamos į aplinką gaminimo, vartojimo ir apdorojimo/ irimo metu. Jos niekur nedingsta: tampa gyvūnų bei mūsų kasdienybės dalimi, kaupiasi, keldamos pavojų sveikatai bei ekosistemai. 

Iki šiol nėra sukurta jokių sėkmingų būdų tvarkytis su plastiko šiukšlėmis – net daugkartinis naudojimas ar mechaninis perdbirbimas, kurie yra saugiausi aplinkai ir sveikatai, turi ribotą panaudojimų kiekį. O tada šie produktai (kartu su kitais neperdirbamais ir vienkartiniais) keliauja į sąvartynus, deginimą bei cheminiam apdorojimui. Šie tvarkymosi su plastiku ir kitomis kenksmingomis šiukšlėmis būdai yra pavojingi aplinkai ir sveikatai: skleidžia/ sudaro toksines medžiagas, išmeta CO2, kenkia ekosistemai, kaupiasi organizmuose.

ATSISAKYK IR SUMAŽINK

Kaip ES kovoja su plastiko tarša ir ką mes – vartotojai – galime padaryti?Per daugiau nei 50 metų pasaulinė plastiko gamyba ir vartojimas padidėjo 20-ia kartų: nuo 15 milijonų tonų 1964 m. iki 311 milijonų tonų 2014 m. Numatoma, jog per ateinančius 20 metų pastarasis kiekis išaugs dvigubai. Europoje kasmet sukuriama apie 25,8 milijonai plastikinių šiukšlių ir tik 30 proc. jų yra surenkama ar išrūšiuojama. Visas kitas plastikas kaupiasi gamtoje, nesuirdamas ir kenkdamas sveikatai. Net 85 proc. vandens telkinių taršos sudaro plastikas. Taigi, plastiko žala jau gerokai viršija naudą, kurią ši medžiaga atneša visuomenei. Dėl to ES ėmėsė veiksmų ir 2019 m. patvirtino dar 2018 m. pasiūlytą direktyvą, kovojančią su plastiko tarša.

Pilnas straipsnis->