Atliekų deginimo subsidijoms ateina pabaiga!

Europos Parlamentas ir Taryba sutiko su pakeitimais susijusiais su energija iš atliekų, kurie leis Atsinaujinančios energetikos direktyvai žengti arčiau žiedinės ekonomikos.

Padaryti pakeitimai reikalaus šalių narių užtikrinti, kad jų nacionalinė atsinaujinančių išteklių politika, taip pat ir paramos schemos, būtų pagal atliekų tvarkymo hierarchijos principus. Taip pat laikoma, kad šalys narės įvykdys jų atskiro surinkimo tikslus, kurie numatyti Atliekų Direktyvoje ir neįtraukia atsinaujinančios energetikos subsidijų atliekų deginimui, jeigu direktyvos įsipareigojimai nebuvo įvykdyti.

 

 

***

Galutiniame tekste:

Straipsnis 3 (2a) – Šalys narės užtikrins, kad jų nacionalinė politika kiltų iš 25 Straipsnio iš šios direktyvos ir paramos schemų, kurios būtų sukurtos su atsižvelgimu į atliekų hierarchiją, nurodytą 4 straipsnyje 2008/98/ES direktyvoje, siekiant išvengti iškraipančio poveikio žaliavų rinkoms.

Šalys nesuteiks jokios atsinaujinančios energetikos paramos atliekų deginimui, jeigu nebus pasiekti atskiro surinkimo įsipareigojimai nustatyti 2008/98/EK direktyvoje

***

VšĮ “Žiedinė ekonomika” tikisi, kad tai paskatins atskirą maisto ir virtuvės atliekų surinkimą!