Atsinaujinančios energijos dalijimasis Briuselyje: Nos Bambins projektas

Kaip ir Lietuvoje, gyventojai Belgijoje gali sukurti atsinaujinančių išteklių energetikos bendrijas ir piliečių energetikos bendrijas ir taip tiekti elektrą vartotojams, kurie gyvena netoliese. 2020 metais Briuselyje buvo įteisintas elektros dalijimosi principas, kuriuo galėjo pasinaudoti ir gaminantys vartotojai. Tai sukūrė papildomą atsinaujinančių išteklių bendrijų formą – vietos energetinės bendrijos (ang. Local Energy Communities). Vietos energetinės bendrijos atvėrė galimybes jau egzistuojantiems gaminantiems vartotojams įkurti bendriją ir jos pagalba dalintis savo pertekline elektros energija.

Nos Bambins tai vienas iš Briuselyje sukurtų vietos energetinės bendrijos projektų, kuris įtraukia vietinę mokyklą, daugiabutį namą ir 18 kitų vartotojų. Šiuo atveju rajono mokykla ir daugiabutis namas buvo įsirengę saulės elektrines ant savo stogų, tačiau dienos metu pagamindavo daugiau elektros negu suvartodavo (ypač vasarą, kuomet mokykla buvo uždaryta). Siekiant išvengti pasaugojimo mokesčių ir pasinaudojus naujai atsiradusia galimybe gaminantiems vartotojams, mokyklos ir daugiabučio namo administratoriai nusprendė įkurti vietos energetinę bendriją ir dalintis savo pertekline elektros energija su vartotojais gyvenančiais šalia esančiose gatvėse. Prie šios bendrijos prisijungė 18 naujų namų bei Sibelga  – Belgijos energijos skirstymo operatorius. 

Kaip veikia vietos energetinė bendrija?

Gaminantys vartotojai gamina ir vartoja elektros energiją įprastai. Tačiau, kai jie nesuvartoja pagamintos elektros energijos, ši elektra tampa ‘pertekline’ ir vietoje pasaugojimo, yra parduodama į tinklą. Ši elektros energija ‘nukeliauja’ tuo metu vartojantiems, šalia esantiems gyventojams, kurie dalyvauja šioje bendrijoje. Jeigu elektros energijos yra pagaminama per daug visos bendrijos mastu, ši energija yra parduodama kitiems vartotojams Sibelgos tinkle už įprasta kainą. Viskas vyksta virtualiai ir yra apskaičiuojama pasitelkiant išmaniuosius elektros skaitiklius. Vartotojai dalyvaujantys šioje bendrijoje pasilieka savo įprastas sutartis su energijos tiekėjais. Tačiau, jie gauna mažesnes elektros sąskaitas, priklausomai nuo to kiek elektros energijos suvartojo, kuri tuo metu buvo patiekta į vietos energetinę bendriją. Būtent ši elektra yra pigesnė:

  • mokestis už pasinaudojimą elektros tinklais yra sumažinamas, kadangi yra naudojama tik maža dalis elektros tinklo;
  • saulės pagaminta energija yra pigesnė, kadangi jai yra skiriama parama pasinaudojant žaliaisiais sertifikatais. 

Kadangi ši bendrija buvo įkurta jau egzistuojančių gaminančių vartotojų, bendrijos nariai neturėjo investuoti į saulės elektrinių įrengimą ir perteklines elektros energijos paskirstymas tarp bendrijos vartotojų tapo paprastesnis. Ši bendrija siekia įtraukti kuo daugiau vartotojų, kurie išnaudotų kuo daugiau pagamintos perteklinės elektros energijos.

Vietos energetinė bendrija tik minimaliai sumažina elektros sąskaitas vartotojams, tačiau tai yra nesudėtingas būdas jiems pasinaudoti saulės energijos teikiama nauda. Tuo tarpu gaminantys vartotojai gali lengvai pasidalinti pigesne pertekline elektros energija su savo kaimynais.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia energetikos ministeriją ieškoti ir įteisinti naujus būdus, kurie leistų gaminantiems vartotojams pasidalinti savo pagaminta pertekline elektros energija su kitais, šalia esančiais vartotojais.