Elektros dalinimasis daugiabutyje

Vienas iš labiausiai neišnaudotų Lietuvos išteklių – stogai. Pagal ESO turimus duomenis, suminė potenciali saulės šviesos energijos elektrinių, įrengtų ant daugiabučių namų, esančių 8-iuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, stogų, energijos galia yra 272 MW. Skaičiuojama, kad apie 60 % Lietuvos gyventojų gyvena daugiaubučiuose, tad masinis saulės šviesos energijos elektrinių diegimas ant daugiabučių namų stogų gerokai prisidėtų[…]

Atsinaujinančios energijos dalijimasis Briuselyje: Nos Bambins projektas

Kaip ir Lietuvoje, gyventojai Belgijoje gali sukurti atsinaujinančių išteklių energetikos bendrijas ir piliečių energetikos bendrijas ir taip tiekti elektrą vartotojams, kurie gyvena netoliese. 2020 metais Briuselyje buvo įteisintas elektros dalijimosi principas, kuriuo galėjo pasinaudoti ir gaminantys vartotojai. Tai sukūrė papildomą atsinaujinančių išteklių bendrijų formą – vietos energetinės bendrijos (ang. Local Energy Communities). Vietos energetinės bendrijos[…]

Saulės energetikos tvarumas

Planuojama, kad Lietuvoje iki 2030 m. atsinaujinančios elektros gamybos pajėgumai sieks apie 7 GWp. Iš jų maždaug 3.6 GWp sudarys antžeminės vėjo jėgainės, 1.4 GWp jūrinės vėjo jėgainės, o 2 GWp saulės švievos energijos elektrinės. Saulė – vienas iš pagrindinių atsinaujinančios elektros šaltinių ir galėtų bei turėtų reikšmingai prisidėti prie elektros tinklų dekarbonizacijos. Bet ar[…]

Europos REPowerEU pakete skiriamas dėmesys energijai pagamintai miestuose ir bendruomenėse – to dar trūksta Lietuvoje

VšĮ “Žiedinė ekonomika” “REPowerEU paketo” apžvalga – II dalis Gegužės 18 dieną Europos Komisija išleido “REPowerEU paketą”, kuris ne tik padės žemynui sparčiai atsisakyti iškastinio kuro iš Rusijos, bet ir sustiprins priemones kovoje su klimato kaita. Siekdama energetinės nepriklausomybės, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija balandžio 1 dieną pristatė “Proveržio paketą” – įstatymų projektų rinkinį su pasiūlymais[…]

Saulės elektros apskaita daugiabutyje

2019 m. Lietuvoje atsirado atsinaujinančių energetinių išteklių bendrijas (AEIB) reglamentuojantys teisės aktai (pagrinde atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas), deja, per tą laiką neatsirado nei vienos tokios bendrijos. Nuo 2022 balandžio mėnesio energetikos ministerija bando taisyti padėtį su “proveržio” paketu ir toliau tobulinti AEIB padėtį. Geresnis teisinis reguliavimas nėra vienintelė sąlyga skatinanti AEIB atsiradimą. Kitas svarbus aspektas[…]