Maisto ir biodegalų santykis Ukrainos karo kontekste

Maisto tiekimas labai greitai pasikeitė nuo pertekliaus iki trūkumo. Jungtinių Tautų Organizacijos vadovas dar kartą įspėja, kad reikia pabaigti karą, priešingu atveju šimtai milijonų žmonių patirs maisto nepriteklių. Kviečių eksportas iš rusijos ir Ukrainos, atitinkamai didžiausios ir penktos didžiausių augintojų pasaulyje, Juodojoje jūroje vis dar yra sutrikdytas. Kartu su karu reikšmingai suintensivėjo infliacija, tačiau viskas[…]

Atsinaujinančios energijos dalijimasis Briuselyje: Nos Bambins projektas

Kaip ir Lietuvoje, gyventojai Belgijoje gali sukurti atsinaujinančių išteklių energetikos bendrijas ir piliečių energetikos bendrijas ir taip tiekti elektrą vartotojams, kurie gyvena netoliese. 2020 metais Briuselyje buvo įteisintas elektros dalijimosi principas, kuriuo galėjo pasinaudoti ir gaminantys vartotojai. Tai sukūrė papildomą atsinaujinančių išteklių bendrijų formą – vietos energetinės bendrijos (ang. Local Energy Communities). Vietos energetinės bendrijos[…]