Bendruomenės naudojančios atsinaujinančius išteklius – ar ši banga pasieks ir Lietuvą?

Siekiant energetinės nepriklausomybės ir 100% energijos pagamintos iš atsinaujinančių išteklių reikia ne tik verslo susidomėjimo ir investicijų, bet ir aktyvaus bendruomenių ir piliečių įsitraukimo energijos gamybos plėtroje. Decentralizuota ir gyventojams priklausanti žalios elektros gamyba tai viena iš Europos sąjungos numatytų priemonių, siekiant klimatui neutralios ekonomikos. Tai suteikia visapusiškos naudos – vietiniai atsinaujinantys energijos ištekliai yra pigesni, nes sumažėja transportavimo atstumai ir energijos perdavimo nuostoliai. Generuojami papildomi finansai ir vietinio energetinio saugumo padidėjimas ženkliai prisideda prie darnaus aplinkinių bendruomenių vystymosi.  

Lietuvoje decentralizuotos energijos gamybos plitimas yra užtikrinamas per gaminančių vartotojų ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų schemas. Nors gaminančių vartotojų (GV) schemos Lietuvoje sparčiai populiarėja, įsteigtų atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų nėra daug. Atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) bendrijos sąvoka Lietuvoje įtvirtinta nuo 2019 metų. Pagrindinis šių bendrijų tikslas yra suteikti savo nariams ar vietos gyventojams prieinamesnę ir švarią energiją, taip sukuriant aplinkosauginę, ekonominę ir socialinę vertę. AIE bendrijos yra labiausiai išplitusios Danijoje ir Vokietijoje. Dar neseniai, Vokietijos gyventojų ir bendruomenių parduodamas elektros energijos kiekis galėjo būti prilyginamas didžiosioms energijos kompanijoms, tokiom kaip Axpo ir Fortum. Todėl sukūrus tam tinkamas sąlygas, AIE bendrijų potencialas yra didelis. 

Kaip skatinamos AIE bendrijos Lietuvoje?

AIE bendruomenių skatinimui Lietuvoje bus pasitelkta ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo finansinė priemonė „Naujos kartos Lietuva“. Tikimasi, jog suteikus investicinę paramą, ypač AEI bendrijoms, bus sukurta virš 300 MW papildomų elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumų. Tačiau tokių bendruomenių plitimui Lietuvoje koją kiša ir vangus gyventojų būrimasis į bendruomenes, vis dar sudėtingas veiklos modelis ir nepakankamas visuomenės informuotumas. Nors teisės aktai apibrėžiantys AIE bendrijų veiklą šiuo metu yra peržiūrimi, informacijos apie šios priemonės teikiamą naudą, AIE bendrijų steigimo procesą ir gerąsias praktikas trūksta. 2020 metais prasidėjęs Europos masto „Co2mmunity“ projektas įtraukė ir Lietuvos institucijas, kurios nagrinėjo AIE bendrijų susikūrimo sąlygas Lietuvoje. Projekto metu buvo sukurtas „Atsinaujinančių išteklių energetikos bendruomenių projektų kūrimo vadovas“ su patarimais ir gerosiomis praktikomis iš užsienio ir Lietuvos. Tai pirmas žingsnis, tačiau, norint kad daugiau lietuvos gyventojų dalyvautų AIE bendrijose, reikia ieškoti papildomų priemonių aktyviam visuomenės informavimui.

Schema nurodanti AIE bendrijos įkūrimo procesą Lietuvoje

Geroji praktika iš Škotijos

Siekiant išplėsti decentralizuotą elektros energijos gamybą, Škotijos vyriausybė nusistatė tikslą – 2030 metais 2 GW AEI pajėgumų bus sukurta ir valdoma vietinių bendruomenių. Šio tikslo įgyvendinimui, šalies vyriausybė įkūrė specialią bendruomenių ir atsinaujinančios energetikos schemą (The Scottish Government’s Community and Renewable Energy Scheme / CARES).  Tai vieno langelio principu veikianti platforma, kurioje galima rasti visą informaciją susijusią su AIE bendrijų kūrimu. CARES skiria finansinę paramą ir paskolas, pritraukia potencialius investuotojus, pataria paraiškų pildymo metu ir suteikia reikiamas konsultacijas bendruomenėms, kurios susiduria su iššūkiais projekto metu. CARES turi išvystytą patarėjų tinklą, kurie dirba skirtinguose Škotijos regionuose. CARES darbuotojai organizuoja mentorystės programas naujoms AIE bendruomenėms ir koordinuoja informavimo kampanijas savivaldybėse. Platforma taip pat sujungia gyventojus su atrinktomis verslo įmonėmis ir tiekėjais, kurie nori prisidėti prie AEI projektų kūrimo bendruomenėse. 2020 metų gale bendruomenėse Škotijoje buvo įrengta 853 MW galios AEI elektrinių.

CARES pateikiamas AIE bendrijų žemėlapis Škotijoje

Atsižvelgdama į gerąją Škotijos praktiką ir bendruomenių įtraukimo svarbą atsinaujinančių išteklių plėtroje, VšĮ „Žiedinė ekonomika“ kviečia LR Energetikos ministeriją sukurti visapusišką strategiją ir tikslingas komunikacijos priemones, kurios skatina AIE bendrijų kūrimąsi Lietuvoje.