Lietuvoje puikiai veiktų plastikinių maišelių rinkliava

Europos aplinkosaugos politikos institutas kartu su Green Budget Europe atliko daug tyrimų kaip fiskalinės priemonės veikia žmonių aplinkosauginį elgesį. Viena iš sėkmės istorijų yra Airijoje įvesta vienkartinių plastikinių maišelių rinkliava.

Airija įvedė plastikinių maišelių 0.15 EUR dydžio rinkliavą 2002 m., tuo pačiu padarydama išimtis vienkartiniams maišeliaims naudojamiems higienos sumetimams ir daugkartiniams plastikiniams maišeliams, jeigu jie parduodami ne mažiau nei už 0.70 EUR. 2003 metais atlikta nacionalinė gyventojų nuomonių apklausa parodė, kad net 91 % respondentų palaiko tokį mokestį, nes pasak apklaustųjų jis naudingas gamtai, sumažino plastikos maišelių kiekį gatvėse bei daugkartiniai maišeliai yra patogesni laikyti pirkiniams. 2007 metais pradėjus augti plastikinių maišelių sunaudojimui rinkliava buvo padidinta iki 0.22 EUR.

Plastikinių maišelių naudojimas sumažėjo dramatiškai po rinkliavos įvedimo:

Šis mokestis taip pat turėjo labai ribotą poveikį vietos darbo vietoms, nes Airijoje buvo pagaminama tik 20 % sunaudojamų plastikinių maišelių ir net 80 % importuojama (Fehily et al. 1999). Per 2002-2013 metų laikotarpį ši rinkliava leido surinkti daugiau nei 200 mln. EUR. Palyginimui, šio mokesčio administravimas atseina tik 350 000 EUR per metus.

Surinkti pinigai naudojami aplinkosauginių projektų vykdymui ir administravimui, kuriuos valdo Aplinkosauginis fondas bei paremti Airijos aplinkos apsaugos agentūros aplinkos tvarkymo, žinomumo didinimo ir pan. projektus.

Iš to galima pasimokyti, kad Airijoje plastikinių maišelių naudojimas sumažėjo daugiau nei 90 % (nuo 321 iki 14). Reminatis Aplinkos ministerija, Lietuvoje lengvųjų maišelių sunadojama apie 39. Įvedus plastikinių maišelių mokestį, jų naudojimas galėtų sumažėti iki 10 ir taip reikšmingai sumažintų neigiamą poveikį aplinkai.