Tvarumo tikslai miestams

Vietos valdžios institucijos yra tvarumo permainų priešakyje ir turi išsikelti ambicingus tikslus. Piliečiai gali joms padėti šiame procese, pvz., per piliečių asamblėjas. Tai svarstymo ir atstovavimo procesas, kai atsitiktinai atrinkti asmenys nacionaliniu arba vietos lygmeniu susirenka kartu, kad išnagrinėtų, aptartų ir pateiktų rekomendacijas sudėtingu arba ginčytinu klausimu. Daug tokių asamblėjų surengta (ypač Prancūzijoje) su klimatu ir biologine įvairove susijusiais klausimais. Daug kartų šiose asamblėjose aptartos ir pasiūlytos priemonės yra daug platesnio užmojo nei įgyvendinama politika. Be to, jos paprastai būna konkretesnės ir apčiuopiamesnės, todėl plačiajai visuomenei yra suprantamos ir išmatuojamos, o tai užtikrina, kad piliečiai išliktų proceso dalimi.

Įsipareigojimas siekti apčiuopiamų tikslų yra žingsnis, kurį reikia žengti, kad miestų idėjos taptų konkrečiais tikslais, į kuriuos įsitrauktų visi piliečiai ir suinteresuotosios šalys. Vilniaus miestas jau planuoja burti piliečių asamblėją ateinančiais metais!

Remiantis kitų miestų patirtimi sudarytas sąrašas tvarių miestų tikslams, kuris apima pagrindines priemones. Kiekvienas miestas net ir pasiekęs bent pusę tokių priemonių jau taptų daug geresne ir tvaresne vieta gyventi.

Žemės ūkis ir maistas

 • kompostavimo galimybė kiekvienam piliečiui
 • mėsos suvartojimo sumažinimas 40 proc.
 • ekologinės žemdirbystės plotai
 • 75 % ekologiško arba vietinio maisto mokyklos valgyklose

Būstas, planavimas ir urbanistika

 • 15 % miesto ploto užima ekologiniai rajonai
 • 19°C šildymo temperatūra
 • didelio albedo (atspindžio) dangų padidėjimas 30 proc.
 • 50 kolektyvinių būstų renovacija 1000 butų
 • 1 m3 papildomo lietaus vandens rekuperacijos vienam gyventojui
 • 80 būstų, atgautų iš tuščių patalpų per metus

Mobilumas

 • dviračių autobusų maršrutas kiekvienoje mokykloje
 • 30 km/h greičio apribojimas
 • 1 metras dviračių takų vienam gyventojui
 • 1 diena be automobilio per mėnesį
 • 75 proc. miesto centro ploto tenka pėstiesiems
 • 100 proc. elektrinių autobusų parkas
 • 1 vieša įkrovimo stotelė 100 gyventojų

Energijos gamyba ir vartojimas

 • 100 % mokyklos ir viešojo apšvietimo yra LED
 • energijos bendrijos projektas kiekvienam 500 gyventojų
 • 100 % galimos automobilių stovėjimo aikštelės dengia saulės moduliai
 • 100 % viešųjų pastatų įrengti saulės moduliai
 • 5 % (ne daugiau kaip) energetinio skurdo mieste
 • 30 % pastatų po renovacijos įrengti šilumos siurbliai

Biologinė įvairovė

 • 1 papildomas gamtos parkas 1000 gyventojų
 • 100 % atkurtų šlapžemių
 • 1 papildomas medis kiekvienam gyventojui iki 2030 m.
 • 0,5 gyvatvorės arba fasadų sodo vienam gyventojui

Žiedinė ekonomika

 • 1 įrankių biblioteka kiekviename rajone
 • 1 daiktų atiduotuvė kiekviename rajone
 • 1 remonto kavinė kiekviename rajone

Informuotumo didinimas ir prevencija

 • 1 veiksminga komunikacijos sistema, skirta įspėti piliečius ekstremalių klimato kaitos situacijų atveju
 • 50 % piliečių informuotumas aplinkosaugos ir energetikos klausimais
 • 0 reklaminių stendų viešojoje erdvėje

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia aplinkos ministeriją perimti šiuos tikslus, kad žaliausia Lietuvos savivaldybė būtų tikrai tvari, o ne dėl to, kad yra (dažniausiai) didelis miestas su daugiau centrinio šildymo ir dviračių takų..