VšĮ “Žiedinė ekonomika” prisijungė prie ECOS

VšĮ “Žiedinė ekonomika” nuo šiandien tapo ECOS (European Environmental Citizens Organization for Standardisation – Europos Aplinkosauginė Piliečių Organizacija už Standartizavimą) nare. ECOS yra vienintelė pasaulyje aplinkosauginė organizacija, kuri specializuoja standartizacijoje. Tai tarptautinis narių tinklas, kuris dalijasi švarios ir sveikos aplinkos vizija, kur žmonės tvariai sugyvena su ribotas planetos ištekliais, išsaugodami juos ateities kartoms.

ECOS taip pat skatina ir gina aplinkosaugos interesus standartų kūrime Europos ir tarptautiniame lygmenyje, taip pat ir techninėje aplinkosauginių produktų politikos vystyme.

ECOS yra oficialiai pripažinta ES kaip viena iš keturių organizacijų, kurios siekia užtikrinti, kad standartai pasitarnautų visuomenės gerovei.