Dešimt žingsnių sėkmingam atsinaujinančių išteklių energijos projektų leidimų išdavimui

Praėjusiais metais buvo padarytas didelis žingsnis siekiant klimatui neutralios Europos. Pirmą kartą vėjas ir saulė aplenkė iškastinį kurą ir visoje ES pagamino daugiau elektros energijos. Šis atsinaujinančiosios energijos gamybos padidėjimas sušvelnino praėjusią žiemą kilusios energijos kainų krizės smūgį daugeliui europiečių. 

Tačiau rekordiniai karščiai, sausros ir gaisrai, šią vasarą siaubę pietų Europą, rodo, kad reikia skubiai imtis papildomų veiksmų. Siekdama didinti atsinaujinančiosios energijos naudojimą, ES pripažino, kad „lėti ir sudėtingi leidimų išdavimo procesai yra pagrindinė kliūtis atsinaujinančiosios energijos revoliucijai“. Praėjusių metų gruodžio mėn. priimtas skubus Tarybos reglamentas dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo spartinimo ir neseniai priimta peržiūrėta Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva (RED III) – tai pagrindiniai ES žingsniai, kuriais siekiama dar labiau supaprastinti ir pagreitinti leidimų išdavimo procedūras.

Visuomenės dalyvavimas ir dėmesys gamtinei aplinkai yra svarbiausi komponentai siekiant visuomenės paramos atsinaujinančiosios energijos plėtrai. Tai turėtų būti daroma kartu su nepagrįstų teisinių apribojimų (pvz., minimalaus atstumo iki vėjo turbinų taisyklių) persvarstymu, tinkamu teritorijų planavimu ir žemėlapių sudarymu, kad būtų nustatytos geriausios vietos plėtrai, kuri darytų kuo mažesnį poveikį gamtai ir kuo labiau padidintų sinergiją su biologine įvairove.

Atsižvelgdama į šiuos aspektus, CAN Europe paskelbė informacinį dokumentą, kuriame apžvelgiama su leidimų išdavimu susijusi politika ir reglamentavimo aplinka. Informaciniame pranešime pateikiama įžvalgų apie naujausių leidimų išdavimo taisyklių įgyvendinimą kai kuriose valstybėse narėse ir raginama atkreipti dėmesį į būtinybę tinkamai stebėti ir griežtai įgyvendinti reikalavimus.

Kontrolinis sąrašas Dešimt žingsnių sėkmingam atsinaujinančių išteklių energijos projektų leidimų išdavimui“, parengtas kartu su bendrove „Eclareon“, padedant CAN Europe Atsinaujinančiosios energijos darbo grupės nariams.

Nors tai jokiu būdu nėra išsamus ar baigtinis sąrašas, jį gali naudoti politikos formuotojai, vyriausybės ir atsinaujinančiosios energijos kūrėjai kaip vadovą, padedantį užtikrinti greitesnį leidimų išdavimo procesą, atitinkantį atsinaujinančiosios energijos ir biologinės įvairovės tikslus.

Sąrašas apima:

  • Parama demokratinėms energijos bendrijoms
  • Pagarba vietos gyventojams ir pilietinei visuomenei bei platesnis jų įtraukimas
  • Naudos dalijimasis ir visuomenės paramos didinimas
  • Vietos darbuotojų įdarbinimas ir teisinių procedūrų pertvarkymas
  • Geografinės informacinės sistemos (GIS) naudojimas 
  • Atsinaujinančiosios energijos akceleracijos zonų poveikio svarstymas 
  • Energetikos plėtra už žaliųjų zonų ribų
  • Biologinė įvairovė: sinergija ir dėmesys visumai
  • Leidimų išdavimo proceso skaitmeninimas
  • Mažiausių atstumų, taikomų vėjo jėgainių projektams, peržiūrėjimas

„Žiedinė ekonomika” kviečia LR Seimą ir LR Energetikos ministeriją atsižvelgti į pasiūlymus formuojant ar tobulinant  atsinaujinančių išteklių energetikos politiką ir leidimų išdavimo reglamentavimą.