Didesnė gamintojo atsakomybė Prancūzijoje

Didesnė gamintojo atsakomybė (DGA) yra vienas iš rinkos instrumentų, kuris padeda įgyvendinti “teršėjas moka” principą. ES šalys narės gali nusistatyti DGA priemones reikalaujančias produktų gamintojus finansiškai ir/arba per organizacijas užtikrinti jų produktų tvarkymą atliekų fazėje (įtraukiant atskirą surinkimą, rūšiavimą ir sutvarkymą). Į didesnę gamintojo atsakomybę taip pat gali būti įtraukas ir reikalavimas prisidėti prie atliekų prevencijos, antrinio panaudojimo ir produktų perdirbamumo. DGA minimalūs reikalavimai, privalo būti nustatyti iki Sausio 5 d. 2023 m. Pakuotei, privaloma didesnė gamintojo atsakomybė turi būti įvesta iki 2025 m.

Prancūzija turi platų didesnės gamintojo atsakomybės schemų skačių, kuriose verslai yra atsakingi už jų produktus ir bet kokią susijusią pakuotę. Prancūzijos DGA (pati pažangiausia visoje ES) sudaro net 20 schemų apimančių daugybę produktų rūšių: automobilių, elektronikos, baterijų ir akumuliatorių, pakuočių, florinuotų šaldymo skysčių, vaistų, lubrikantų, padangų, grafinio popieriaus, tekstilės, medicinos atliekų, baldų, pavojingų atliekų ir dujų kanistrų.

Prancūzijos DGA taip pat turi ir eko-moduliacijos mokesčius. Tai reiškia, kad gamintojai moka skirting dydžio mokesčius, priklausančius nuo to kaip jų produktai atitinka aplinkosauginius standartus, pvz. sunaudotas medžiagos kiekis, perdirbtų medžiagų naudojimas, atsinaujinančių medžiagų naudojimas, ilgaamžiškumas, galimybės pakartotiniam panaudojimui, perdirbamumas, ekotoksiškumas ir pavojingų medžiagų naudojimas.

Didesnė gamintojo atsakomybė, pagal Prancūzijos Aplinkosaugos kodeksą, nurodo, kad gamintojai yra atsakingi už atliekų prevenciją, pakartotinį panaudojimą ir taisymą bei aprašo jų įgyvendinimo schemas.

Dalį Prancūzijos ‘Žiedinės ekonomikos plano‘ sudaro naujos DGA schemos, kurios yra suplanuotos žaislams, sporto ir laisvalaikio įrangai bei sodininkystės įrangai tam kad būtų pradėtos vystyti pakartotinio panaudojimo ir taisymo veiklos. DGA taip pat apims ir cigaretes, kad būtų galima sumažinti šiukšlinimą bei statybos medžiagas, kad jų atliekos būtų surenkamos nemokamai.

Prancūzijos DGA schema baldų atliekoms apima namų ūkių ir verslo baldų atliekas. Ši schema padeda išvystyti baldų pakartotinį panaudojimą ir perdirbimą, pvz. čiužinių ir medienos perdirbimą, iki tol tokia veikla buvo nuostolinga. Ši schema taip pat skatina pakartotinį panaudojimą įtraukdama socialinius verslus:

Įgyvendinimo terminasBaldų atliekos surinktos atskirai nuo kitų namų ūkių atliekųBaldų atliekos surinktos atskirai nuo kitų ne namų ūkių atliekų
2021-20231.5 %5 %

Atliekų turėtojai privalo pateikti aukštos kokybės baldų atliekas, kad socialinės organizacijos galėtų jas sutaisyti ir paruošti pakartotiniam panaudojimui bent 60 % pateikto svorio. Įstatymas taip pat suteikia socialiniams verslams priėjimą prie baldų surinkimo vietų, kad jie galėtų išsirinkti baldus tinkamus taisymui/antriniam panaudojimui.

Prancūzija, pirmoji pasaulyje, pateikė įstatymą įpareigojantį internetinius pardavėjus užtikrinti, kad jų produktų atliekos būtų surenkamos ir perdirbamos. Tai dalis anti-atliekų ir žiedinės ekonomikos įstatymo. Internetiniai pardavėjai privalės įrodyti, kad už visas prekes parduotas per jų platformas buvo sumokėtas ‘eko-indelis’. Taip pat internetiniai ir įprasti prekybininkai yra įpareigoti priimti nemokamai naudotas buities elektronikos prekes panašias į tas kurias parduota.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” džiaugiasi, kad Lietuvoje jau dalinai veikia DGA, ir tikisi, kad Prancūzijos pavyzdys padės LR Aplinkos ministeriją įkvėpti tobulinti Lietuvos teisės aktus susijusius su gamintojo atsakomybe.