Kaip pakeisti žaliųjų viešųjų pirkimų situaciją?

Kiek anksčiau šiais metais Verslo Žinios rašė, kad, remiantis Viešųjų pirkimų tarybos ataskaita, viešieji žalieji pirkimai 2019 metais tur4jo sudaryti bent pusę pirkimų (skaičiuojant pagal skaičių ir vertę), tačiau tesiekė 7.2% jų vertės ir 5.8% skaičiaus. Situacija TRAGIŠKA! Bet ar yra tam sprendimas?

Europos Sąjungos lygmeniu, žalieji viešiej pirkimai išlieka kaip neįpareigojantis instrumentas siekti žiedinės ekonomikas (labai akivaizdu Lietuvos atveju), tačiau kai kurios šalys juos padaro privalomus. Italijos pirkimų įstatymas (Įstatyminis dekretas 50/2016) reikalauja visų viešojo sektoriaus subjektų įtraukti rinkinius minimalių aplinkosauginių kriterijų 16-koje aktualiausių produktų ir paslaugų sektorių!

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia LR Seimą ir LR Vyriausybę pakeisti LR Viešųjų pirkimų įstatymą, kad žalieji viešieji pirkimai taptų privalomi.