Elektros dalinimasis daugiabutyje

Vienas iš labiausiai neišnaudotų Lietuvos išteklių – stogai. Pagal ESO turimus duomenis, suminė potenciali saulės šviesos energijos elektrinių, įrengtų ant daugiabučių namų, esančių 8-iuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, stogų, energijos galia yra 272 MW. Skaičiuojama, kad apie 60 % Lietuvos gyventojų gyvena daugiaubučiuose, tad masinis saulės šviesos energijos elektrinių diegimas ant daugiabučių namų stogų gerokai prisidėtų prie atsinaujinančios energetikos plėtros ir mažesnių sąskaitų už elektrą daugybei gyventojų.

ES direktyvoje dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją yra numatytas ne vienas punktas, kuriuo sukuriamos palankios sąlygos atsinaujinančios elektros naudojimui daugiabučiuose:

  • Būtina nustatyti reglamentavimo sistemą, kuria iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos energijos vartotojai būtų įgalinti gaminti, vartoti, kaupti ir parduoti elektros energiją be neproporcingos naštos. Daugiabučių gyventojai, pavyzdžiui, turėtų galėti naudotis vartotojų įgalinimo privalumais tiek pat, kiek individualių namų ūkiai. Vis dėlto valstybėms narėms turėtų būti leidžiama diferencijuoti individualius iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos energijos vartotojus ir kartu veikiančius iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos energijos vartotojus dėl jų skirtingų ypatumų tiek, kiek bet kokia tokia diferenciacija yra proporcinga ir tinkamai pagrįsta.
  • Valstybės narės užtikrina, kad iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos energijos vartotojai, esantys tame pačiame pastate, įskaitant daugiabučius namus, turėtų teisę kartu vykdyti 2 dalyje nurodytą veiklą ir jiems būtų leidžiama organizuoti, kaip tarpusavyje dalytis savo objekte (objektuose) pasigaminta atsinaujinančiųjų išteklių energija, nedarant poveikio tinklo mokesčiams ir kitiems atitinkamiems mokesčiams, rinkliavoms, įmokoms ir rinkliavoms, taikomiems kiekvienam iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos energijos vartotojui. Valstybės narės gali atskirti individualius iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos energijos vartotojus ir kartu veikiančius iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos energijos vartotojus. Bet kokia tokia diferenciacija turi būti proporcinga ir tinkamai pagrįsta.
  • (2 dalis) Valstybės narės užtikrina, kad iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos energijos vartotojai pavieniui arba per telkėjus turėtų teisę:

a) atsinaujinančiųjų išteklių energiją gaminti, be kita ko, savo asmeniniam vartojimui, kaupti ir parduoti jų iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos elektros energijos perviršį, be kita ko, pagal atsinaujinančiųjų išteklių energijos pirkimo sutartis, per elektros energijos tiekėjus ir pagal tarpusavio pardavimo sutartis, ir kad jiems nebūtų taikomos:i)elektros energijos, kurią jie vartoja iš tinklo arba į jį tiekia, atžvilgiu diskriminacinės arba neproporcingos procedūros ir mokesčiai bei tinklo mokesčiai, kurie neatspindi išlaidų;ii)iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos elektros energijos, kuri lieka jų valdose, atžvilgiu diskriminacinės arba neproporcingos procedūros ir bet kokie mokesčiai ar rinkliavos;

b) įrengti ir eksploatuoti elektros energijos kaupimo sistemas, sujungtas su įrenginiais, kuriais iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminama elektros energija, vartojama savo reikmėms, netaikant jokių dvigubų mokesčių, įskaitant tinklų mokesčius jų valdose liekančiai elektros energijai;

c) išlaikyti savo, kaip galutinių vartotojų, teises ir pareigas;

d) gauti atlygį, be kita ko, kai taikytina, pagal paramos schemas, už iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintą ir į tinklą tiekiamą elektros energiją, kuris atitinka tos elektros energijos rinkos vertę ir kuriuo gali būti atsižvelgta į ilgalaikę jos vertę tinklui, aplinkai ir visuomenei.

Supaprastinant ES direktyvą dėl skatino naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, tai reiškia, kad daugiabučių gyventojai, turintys saulės modulius ant stogo, turi gauti visas tokias pačias teises pasigaminti elektrą kaip ir gyventojai individualiuose namuose, bei be jokių papildomų mokesčių pasidalinti ja su kaimynais.

Tai yra labai svarbu padaryti, nes maksimaliai padidinama elektros vertė vartotojams bei sumažinama tinklo apkrova ir praradimai.

Deja, šiuo metu energetikos ministerija nenumato, kad daugiabučių gyventojai galėtų turėti tokias pat teises kaip individualių namų gyventojai dėl saulės elektrinių, juo labiau dalintis elektros energija. Vienintelis atvejis, kuomet daugiabučio gyventojai galėtų dalintis atsinaujinančių išteklių elektros energija, jeigu būtų įkurta atsinaujinančių energetikos išteklių bendrija – o tai yra barjeras.

Briuselio parlamentas kovo mėnesį papildė elektros rinkos reguliavimą, kuriuo:

  • numatė “energetines bendruomenes” ir jų veikimo principą;
  • tam tikrų veiklų priežiūrą: elektromobilių įkrovimo bei iš atsinaujinančių išteklių pagamintos elektros energijos gamybos, dalinimosi, prekybos ir kaupimo;
  • naujų teisių pripažinimą galutiniams vartotojams, tokių kaip tapimu “aktyviuoju vartotoju”.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Lietuvos Respublikos Seimą transponuoti direktyvą dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją.