Kaip paskatinti verslą Lietuvoje pirkti žaliąją energiją?

2021 metais įmonės Europoje įsigijo daugiau nei 8 gigavatus atsinaujinančios energijos per tiesiogines pirkimo-pardavimo sutartis. Atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartys tarp įmonių ir žaliosios elektros energijos gamintojų skatina atsinaujinančių išteklių plėtrą ir ženkliai sumažina neigiamą pramonės sektoriaus įtaką klimato kaitai. Tačiau tokios sutartys vis dar nėra populiarios Lietuvoje.  

Nuo 2019 m. pasikeitęs valstybės paramos modelis, skatinantis atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą užtikrino, kad atsinaujinančios elektros energijos gamintojai pradėtų veikti rinkos sąlygomis. Aktyvi parama, kai įmonės ar tinklo operatorius yra įpareigojami supirkti pagamintą energiją, buvo pakeista ilgalaikiu finansiniu priedu prie elektros rinkos kainos. Naujos priemonės taip pat sumažino kaštus vartotojams. Pasikeitusi sistema atnešė daugiau atsakomybės ir rizikos elektros gamintojams, tačiau, kaip parodo dabartinės tendencijos, tai nesutrukdė daugumai vėjo ir saulės energijos projektų vystytojų statyti parkus be valstybės paramos. 

Tais pačiais metais įmonėms Lietuvoje atsirado galimybė sudaryti ilgalaikę atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį (angl. Power Purchase Agreement \(PPA)) su konkrečiu energijos gamintoju. Sutarties principas – vartotojas, kuris sunaudoja daug energijos, superka pagamintą elektros energiją ir ją suvartoja savo reikmėms. Nebelikus privalomam pagamintos energijos supirkimui kai yra laimimas valstybės aukcionas, ši sutartis pateikė naują variantą kaip užtikrinti ilgalaikį finansavimą vystomam atsinaujinančių išteklių projektui. PPA sumažina riziką potencialiems investuotojams (pavyzdžiui, bankams), o tuo tarpu stambūs energijos vartotojai gali ilgai mėgautis stabilia tiekiamos žalios energijos kaina.

What are PPAs? - RE-Source Platform

Šis modelis populiarėja – 2021 m. pagal ilgalaikę atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį buvo sudaryta 31,1 GW sandorių visame pasaulyje. Norėdamos sumažinti daromą poveikį aplinkai, didžiulės įmonės, kaip “Google” ar “Microsoft” sudarė ilgalaikes sutartis su saulės šviesos ir vėjo energetikos vystytojais. Nors potencialiais atsinaujinančios energijos supirkėjais Lietuvoje galėtų tapti tokios įmonės, kaip “Akmenės cementas”, “Lietuvos geležinkeliai” ar “Maxima”, PPA sandorių Lietuvoje dar mažai. Jeigu stabili teikiamos energijos kaina ir prisidėjimas prie darnaus vystymosi tikslų neparagina šių sutarčių atsiradimo Lietuvoje, PPA modelis turi būti tobulinamas.  

Patrauklesnio pirkimo-pardavimo sutarties modelio sukūrimui nereikia daug. Kartu su įprasta atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartimi, Norvegijoje ir Ispanijoje yra siūloma papildoma valstybinė garantija. Jei elektros energiją superkanti įmonė bankrutuoja, abi valstybės garantuoja, kad iki sutarties pabaigos elektros tiekėjui padengs iki 80% neišmokėtos sumos. Norvegijoje, ši garantija taip pat gali būti suteikiama bankui, kuris skiria paskolą atsinaujinančios energetikos vystytojui. Šiuo atveju garantija padengtų iki 80% negrąžintos paskolos, jei sutartis tarp pirkėjo ir gamintojo nebūtų išpildyta. Ispanijoje garantija PPA sandoriams gali būti taikoma tik sudarant sutartis su įmonėmis atitinkančiomis intensyvių vartotojų kriterijus. Tuo tarpu Norvegijoje ši garantija yra suteikiama, kai atsinaujinančios energetikos projekto vystytojas sudaro sutartį su pramonės įmonėmis, kurios yra medienos apdirbimo, metalo ar cheminių produktų gamybos sektoriuose.

Panaši garantija atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartims Lietuvoje galėtų būti įtraukta tarp UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ teikiamų verslo finansavimo priemonių. Valstybės garantija sumažintų riziką vystytojams ir investuotojams, todėl taip pat sumažėtų banko taikoma paskolos palūkanų norma ir atsinaujinančių išteklių projektas taptų pigesniu. O daugiau įmonių naudojančių atsinaujinančią energetiką su šios sutarties pagalba neabejotinai prisidėtų prie ambicingų tikslų kovojant prieš klimato kaitą.