Naujų darbo vietų sukūrimas žiedinėje ekonomikoje

Europos Komisija paviešino Cambridge Econometrics atliektą studiją, kurioje analizuojamas žiedinės ekonomikos poveikis darbo rinkai. Modeliavimai buvo atlikti pasitelkiant Energijos-Aplinkos-Ekonomikos (E3ME) modelius, kurie įvertino tiesiogiai ir netiesiogiai sukuriamas ir prarandamas darbo vietas įvairiuose sektoriuose. Gauti rezultatai teigia, kad ES yra teisingame kelyje prioretizuodama perėjimą link žiedinės ekonomikos, kuri sumažins neigiamą poveikį aplinkai ir tuo pačiu sukurs naujas darbo vietas. Lyginant su baziniu variantu, ES iki 2030 BVP papildomai pakeltų papildomais 0.5 % kas reiškia papildomus 700000 darbo vietų! Papildomos darbo vietos pagrinde atsirastų perdirbimo gamyklose, taisymo paslaugose ir iš vartotojų sutaupytų išlaidų per bendrus veiksmus.

Sektoriai, kurie gamina ir apdoroja žaliavas susitrauks, tuo tarpu perdirbimo ir taisymo paslaugų sektoriai augs. Lyginant ES narius, didžiausias BVP ir naujų darbo vietų pokytis fiksuojamas Centrinės ir Rytų Europos šalyse dėl jų didesnės priklausomybės nuo importuojamų degalų ir automobilių rinkų. Sumažėjęs importas taip pat leistų Rytų Europos šalyse sumažinti prekybos disbalansą.

Proporciškai skaičiuojant, Lietuvoje iš ES sukurtų 700000 darbo vietų atsirastų apie 4000-4500!