Projektas: “Aplinkosaugos NVO advokacija formuojant mineralinių trąšų ir dirvožemio apsaugos politiką”

Projekto tikslas — stiprinti aplinkosaugos NVO ir pilietinės visuomenės balsą ir atstovauti aplinkosaugos interesus, kurie yra susiję su tręšimo ir dirvožemio apsaugos politika. Siekiama, kad būtų priimti aplinkai ir klimatui, palankūs sprendimai, kurie užtikrintų palankias sąlygas ūkininkauti ateinančioms kartoms. 

Lietuvoje nėra nei politinės valios, nei nuoseklaus visuomenės atstovavimo mineralinių trąšų naudojimo ir dirvožemio apsaugos klausimais. Dėl perteklinio šių trąšų naudojimo alinamas dirvožemis, didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai ir nitratų koncentracija Lietuvos vandenyse. 

Žemės ūkio sektoriuje sprendimų priėmimų procesuose daugiau įtakos turi institucijos ir žemės ūkio verslo interesus atstovaujančios lobistinės asociacijos. Viešuosius, ypač su aplinkosauga susijusius interesus ginančios PVO dažnai veikia savanorišku pagrindu. Todėl jų veikla yra labiau fragmentiška, nei sisteminė. Dėl nenuoseklaus viešojo aplinkosauginio intereso atstovavimo nukenčia ir su aplinka susijusių priimtų sprendimų kokybė. 

Silpnas visuomeninių interesų balsas trąšų ir dirvožemio politikos formavimo procesuose kelia grėsmę patiems ūkininkams ir jų verslo perspektyvoms. Dėl aplinkos būklės blogėjimo gali nukentėti maisto kokybė, o dėl to – vartotojai. Gyventojams, poilsiautojams, žvejams kaimuose atitenka ir kitos neigiamos pasekmės – užteršti vandenys, besikeičiantis klimatas. 

Projekto tikslas yra stiprinti aplinkosaugos NVO ir pilietinės visuomenės balsą ir atstovauti aplinkosaugos interesus sprendimų priėmimo procesuose, kurie yra susiję su tręšimo ir dirvožemio apsaugos politika, siekiant, kad būtų priimti aplinkai ir klimatui palankūs sprendimai. 

Kad pasiektume šį tikslą norime susisteminti esamas įvairių sričių ekspertų žinias ir suformuoti poziciją darnaus tręšimo klausimais, kuri būtų parengta ir pristatyta sprendimų priėmėjams, dalyvaujantiems nacionalinės svarbos sprendimų priėmimo procesuose, jos pagrindu būtų teikiami pasiūlymai. Pozicija taip pat bus pristatyta ūkininkams ir kitoms tikslinėms grupėms regionuose. Šios pozicijos atstovavimas ir komunikavimas stiprintų PVO advokacinę veiklą, stiprintų jų poveikį procesuose, susijusiose su mineralinių trąšų naudojimu ir darnesnių tręšimo alternatyvų siūlymu. 

Projekto vadovas: Andrius Laurinavičius, andrius@akoalicija.lt, tel.: 865685019 

Projektą įgyvendina: Aplinkosaugos koalicija 

Projekto partneriai: VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ir Lietuvos dirvožemininkų draugija prie LMA ŽŪMMS 

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-02 iki 2022-01-01 

Projektas finansuojamas: Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis. 

Skirta suma: 46 730,80 Eur 

Daugiau apie fondus: www.apf.lt ir www.eeagrants.org