Žiedinės ekonomikos veiksmai ES 2021 m.

Įsibėgėjant žaliojo susitarimo įgyvendinimui, Europos Komisija toliau ruošia sąrašą veiksmų padidinti šalių narių žiediškumą. Šie veiksmai riekšmingai prisidės ir kaip veiksmai kovojant prieš klimato kaitą.

Europos žiediškumas vis dar išlieka labai žemas – 11.9 % (2019 m.). Lietuvos vos tesiekia 4 % ir per metus nuo 2018 m. sumažėjo per 0.3 %! O tai reiškia, kad beveik visi tiek Europos tiek ypatingai Lietuvos medžiagų srautai dažniausiai baigiasi sąvartyne arba deginimo jėgainėje. Tai reiškia milžinišką naujų žaliavų poreikį ir neigiamą poveikį biologinei įvairovei. Jeigu kiekvienas žemės gyventojas gyventojų taip kaip lietuviai, reikėtų beveik 6 žemių!

Europos Komisijos pasiūlytas žaliasis kursas yra būdas ne tik padidinti ES žiediškumą, kovoti su klimato kaita, bet ir sumažinti neigiamą poveikį gamtai. 2021 Europos Komisija savo žiedinės ekonomikos veiksmų plane yra numačiusi ypatingai didelį sąrašą:

 • Teisiniai pasiūlymai tvarių produktų iniciatyvai
 • Teisinės priemonės įtvirtinti “teisę taisyti”
 • Privalomi žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijai ir tikslai
 • Pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūra ir integracija į žiedinę ekonomiką
 • Žiedinės elektronikos iniciatyva
 • Pavojingų cheminių medžiagų direktyvos peržiūra bei sąsajų su REACH ir Ekologiniu dizainu peržiūra
 • Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių taisyklių peržiūra
 • Esminių reikalavimų pakuočių ir pakuočių atliekų mažinimui peržiūrėjimas
 • Pridedamo mikro-plastiko ribojimas ir priemonės mažinti jo patekimą į gamtą
 • Biologinio ir biologiškai skaidaus arba kompostuojamo plastiko politinės sistemos sukūrimas
 • ES tekstilės strategijos sukūrimas
 • Iniciatyva pakeisti vienkartinio naudojimo pakuotes, indus ir įrankius su daugkartinio naudojimo produktais su maistu susijusiuose sektoriuose
 • Metodologijos sekti ir minimizuoti medžiagų keliančių susirūpinimą kiekį perdirbtose žaliavose
 • Keliančių susirūpinimą medžiagų informacijos duomenų bazių harmonizavimas
 • Tolesnis nebelaikymo atliekomis ir šalutinių produktų kriterijų vystymas ES mastu
 • Atliekų pervežimo taisyklių peržiūra
 • Šalių aplinkos ir energijos paramos gairių peržiūra
 • Populiarinimas žiedinės ekonomikos tikslų ne finansinėse ataskaitose ir aplinkosauginės apskaitos skatinimas
 • Pasaulinio žiedinės ekonomikos aljanso pasiūlymas ir skatinimas pradėti tarptautinius susitarimus dėl gamtinių išteklių valdymo
 • Žiedinės ekonomikos stebėjimo sistemos atnaujinimas pagal naujus prioritetus ir tolesnis žaliavų naudojimo, vartojimo ir medžiagų pėdsako indikatorių vystymas

Tai yra milžiniškas sąrašas veiklų, kurios gali transformuoti ES ir Lietuvos ekonomiką. VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Žemės ūkio, Energetikos ir kitas ministerijas aktyviai dalyvauti ir įdiegti geriausius pasiūlymus, kad Lietuva išsikrapštytų iš žiediškumo indekso dugno ir taptų tvarumo bei inovacijų lydere.