Progresyvūs Danijos veiksmai kovoje su klimato kaita

Iki 2030 m. Danijoje bus uždaryta net 10 iš 23 atliekų deginimo jėgainių, tam, kad būtų kovojama su klimato kaita.

Deginant atliekas susidaro milžiniški kiekiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų – CO2, kurios reikšmingai prisideda prie klimato kaitos. Danija yra šalis, turinti vienus iš ambicingiausių tikslų kovoje su klimato kaita, ir ES vadovų taryboje palaikė 2030 m. ŠESD išmetimus sumažinti net 60 % lyginant su 2030 m.

Danijos savivaldybių asociacijos vadovas Jakob Bundsgaar praneša, kad tai sumažins deginimo pajėgumus 30 %, kasmet sutaupys 0.5 mln. tonų CO2 ir padės Danijos ekonomikai sukurti papildomą 600 mln. kronų vertę.

Planuojamos uždaryti atliekų deginimo jėgainės: Argo (Roskilde), MEC Bioheat & Power (Holstebro), I / S Norfors (Hørsholm), Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (Hjørring), AffaldPlus (Slagelse), Sønderborg Kraftvarme I / S, Aars Fjernvarme, Svendborg Kraftvarme A / S, Hammel Fjernvarme, Bornholm’s Waste Treatment.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos ministeriją taip pat pagalvoti apie kai kurių deginimo jėgainių uždarymą arba reikšmingesnį apmokestinimą, kad būtų galima žengti didesnio žiediškumo ir kovos su klimato kaita keliu.