Ekonomikos atsigavimas po COVID-19

LR vyriausybė gaivinti Lietuvos ekonomikai yra numačiusi net 6.3 mlrd. EUR. Tai yra miliniški pinigai. Pagal sritis finansavimas paskirstytas maždaug taip:

Siekdama, kad investicijos iš tiesų būtų tvarios, VšĮ “Žiedinė ekonomika” prisijungė prie investicijų komiteto, kad galėtų teikti komentarus.

Vertindami investicijas vadovausimės didžiausių ES aplinkosauginių NVO organizacijų rekomendacijomis, kad nebūtų finansuojamos sritis, kurios neprisideda prie Lietuvos žiedinės ekonomikos kūrimo ir neatitinka žaliojo susitarimo:

 1. Iškastino kuro gavybą, perdirbimą, paskirstymą, laikymą ir vartojimą;
 2. Atominę energetiką;
 3. Hidroenergetiką, išskyrus esamų jėgainių atnaujinimą;
 4. Maistui ir pašarams tinkamų augaliniu kultūrų naudojimą biodegalams ir bioenergetikai;
 5. Atliekų šalinimui sąvartynuose;
 6. Atliekų deginimo jėgainėms;
 7. Investicijoms mažinti ŠESD pagal ES direktyvos 2003/87/EK I priedą;
 8. Transporto priemonėms su vidaus degimo varikliais;
 9. Skraidymo infrastruktūros plėtrai;
 10. Naujų kelių statybai;
 11. Iškastiniu kuru varomiems laivams, nebent jų atnaujinimui siekiant sumažinti ŠESD;
 12. Iškastinio kuro (dujų) infrastruktūrai transporte;
 13. Cheminių medžiagų gamybai, nebent tai saugios ir tvarios medžiagos;
 14. Tekstilės pramonei, nebent ji atitinka griežtus tvarumo ir žmogaus teisių kriterijus;
 15. Gyvulininkystei, nebent ji yra organinė ar neekstensyvi (<0.7 LSU/ha);
 16. Veikla apimanti gyvų gyvūnų naudojimą eksperimentams mokslo tikslams;
 17. Medžių kirtimui (miškininkystei ir lentpjūvėms);
 18. Žvejybai ir žuvų apdorojimui, nebent su laivais trumpesneis nei 12 m.;
 19. Akvakultūrai ir jos produktų apdorojimui, nebent ekstensyvios pusiau natūraliose šlapynėse ir uždaros sistemos naudojančios pilnai augalinį pašarą;
 20. Investicijoms įmonių, kurios yra įtrauktos į nebendradarbiaujančių mokesčių lengvatų zonas;
 21. Investicijoms įmonių, kurios praeityje padarė aplinkosauginių, žmogaus ar darbuotojų teisių pažeidimus ar baustos už korupciją.