Pelkynų atkūrimas ir klimato kaita

ES ir visos valstybės narės pasirašė ir ratifikavo Paryžiaus susitarimą ir įsipareigojo padaryti taip, kad iki 2050 m. ES taptų pirmąja neutralaus poveikio klimatui ekonomika ir visuomene. Įgyvendinant šį Paryžiaus susitarimą, didėja šalių įsipareigojimai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas. Žemės ūkis yra ūkio šaka, kuri gali prisidėti prie klimato kaitos švelninimo. Reikia sutelkti[…]

Klimato kaitos kaštai ženkliai didesni nei žaliosios transformacijos

Europos centrinis bankas (ECB) paskaičiavo (studiją galima atsisiųsti čia), kad transformuojant dabartinę ES ekonomiką kainuotų ženkliai mažiau nei patirti visas su klimato kaita asocijuojamas fizines rizikas ir tą puikiai parodo šią vasarą Europoje siautę gaisrai ir potvyniai. ECB priėmė tokias išvadas po to kai apskaičiavo klimato rizikas 4 milijonams įmonių ir 1600 bankų veikiančių Europoje[…]

Ką Jungtinių Tautų ataskaita dėl klimato kaitos praneša verslui

Pastarieji ekstremalaus oro reiškiniai pasaulyje – nuo potvynių iki nevaldomų gaisrų – sukėlė skaudžias gyvybės netektis, milžiniškus nuostolius gamykloms bei ūkiams, suardytus transporto tinklus ir energijos tiekimo sutrikimus. Šie poveikiai parodo, kad įmonės turėtų būti pasiruošusios neturintiems precedento įvykiams susijusiems su klimato kaita. Paskutinė Jungtinių Tautų ataskaita dėl klimato kaitos pateikia aiškiausią įspėjimą apie neišvengiamą[…]

Metano dujos: iššūkiai ir galimybės

Viena iš pagrindinių žinučių, kurias siunčia Jungtinių Tautų ataskaita dėl klimato kaitos – remiantis fiziniais mokslais, net jeigu valstybės sumažins savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus daugiau nei valstybės yra pasižadėjusios, “labiau tikėtina nei ne”, kad žemės vidutinė temperatūra 2050 m. bus 1.5°C didesnė nei antroje 19 amžiaus dalyje. Kita ataskaitos dalis yra labiau stebinanti,[…]