Kaip finansuoti gaminačių vartotojų plėtrą?

Šiuo metu gaminančių vartotojų (įskaitant nutolusius) skaičius artėja prie 30 tūkstančių, o instaliuota galia apie 300 MW. Iki įstatymu nustatyto 2 GW suminės galios limito dar lieka labai nemažai. Priešingai, komercinių saulės šviesos energijos elektrinių galia, remiantis VERT, jau pasiekė 2 GW. Saulės energijos vystytojai yra ženkliai greitesni nei gyventojai. Gal tuo reikėtų pasinaudoti?

Kai kurie Seimo nariai užregistravo atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas, kuriomis siūlo panaikinti komercinių saulės šviesos elektrinių limitą. Ką tai reikštų? Tiesiog, kad būtų mažiau galimybių gaminatiems vartotojas ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms vystyti saulės energetiką. Bet gal yra geresnių sprendimų? Ypač atsižvelgiant į tai, kad bus leidžiama prie Litgrid tinklo jungti saulės parkus, kurie po to bus skirti gaminatiems vartotojams.

Visuomet, kuomet yra riboti ištekliai, šiuo atveju prisijungimo prie tinklo galios, yra tikslinga skelbti aukcionus. Aukcionai galėtų būti skirti laikinam galių iš gaminantiems vartotojams skirtų saulės elektrinių kvotos (2 GW) naudojimuisi. Pavyzdžiui, skelbiamas konkursas 100 MWp saulės parko prijungimui komerciniams tikslams. Laimi tas vystytojas, kuris pasiūlo didžiausią kainą kiekvienais metais už tą galią mokėti Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai. Tuomet VERT tuos pinigus nukreipia į APVA gaminančių vartotojų subsidijavimui.

Tikėtina, kad per artimiausius kelis metus reikšmingai plečiantis vėjo energetikai elektros energijos kainos reikšmingai nukris. Tuomet komerciniai saulės parkai, nebeišgalintys mokėti aukciono metu gautos sumos, galėtų būti išparduoti ir pavirsti nutolusių gaminančių vartotojų saulės parkais. Taip būtų paskatinantas tokių parkų vystymas ir gautos subsidijos gaminančių vartotojų subsidijavimui.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia energetikos ministeriją apsvarstyti galimybes per aukcioną laikinai “išnuomoti” gaminančių vartotojų galias komerciniams vystytojams.