Biodegalai: valgyti ar vairuoti? Būtina pasirinkti

Maisto krizės metu Lietuvos vairuotojai bakuose yra priversti sunaudoti maždaug 250 tūkstančių kepalų duonos ir butelių aliejaus kiekvieną dieną.

Energetiniams ištekliams mušant rekordus ir Lietuvos bei Europos gyventojams sunkiai išgalint susimokėti už maistą, Lietuvoje vis dar galioja reikalavimas Alternatyviųjų degalų įstatyme privalomai maišyti pirmos kartos biodegalus. Tai reiškia, kad Lietuvos vairuotojų poreikiams per metus sunaudojama virš 80 000 tonų kviečių ir 250 000 tonų rapsų grūdų. Ne tik tai, kad kasdien Lietuvoje sudeginama 250 000 litrų rapsų aliejaus bakuose, bet jo kiekis panaudojamas maistui yra maždaug 3 kartus mažesnis.

Teritorija skirta užauginti Lietuvoje sunaudojamiems biodegalams siekia apie 77 000 ha. Iš tiek gaunant vidutiniškai po 4,7 tonas hektarui, būtų įmanoma pasiekti virš 350 000 tonų derlių, kurio pilnai pakanka patenkinti Lietuvos gyventojų kepinių poreikiams.

Biodegalai ne tik yra blogai aplinkai ir prisideda prie augančių maisto kainų, bet jie taip pat yra brangūs. Biodegalai yra brangesni ir su jais nuvažiuojamas trumpesnis atstumas, o tai reiškia, kad kiekvienas litras vairuotojui degalinėje tampa maždaug 11 – 14 centų brangesnis.

Daugiau moka ne tik tie, kurie yra priversti piltis biodegalus. Daugiau moka ir ūkininkai, kurie gauna mažesnes išmokas dėl to, kad dalis pinigų yra skiriama biodegalų gamybos plėtros finansavimui. 2022 m. žemės ūkio ministerija planuoja suteikti kompensacijas įsigyti iki 170 531 tonos rapsų grūdų ir 38 686 tonų javų grūdų. Vien 2021 m. tai Nacionalinei mokėjimų agentūrai (ir visiems žemdirbiams) kainavo 13 152 783,06 Eur ir sudarė apie 23 % nacionalinės paramos (iš 57 113 641,13 Eur).

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia LR Seimą bei aplinkos, energetikos ir žemės ūkio ministerijas keisti alternatyviųjų degalų įstatymą, kad nebūtų prievolės maišyti pirmos kartos biodegalų, kurių žaliavų poreikis konkuruoja su maistu ir pašarų, o vietoje to rinktis antros kartos biodegalus pagamintus iš atliekų ir elektrą iš atsinaujinančių išteklių.