Proveržio paketo vertinimas

Prezidentas šią savaitę pasirašė proveržio paketą, o tai reiškia, kad jau nuo liepos 8 dienos dauguma jo dalių įsigalioja. Įvertiname kai kurias esmines proveržio poketo dalis:

PakeitimasPoveikis 
Lietuvos energetikos agentūra tampa atsinaujinančių energijos išteklių informacijos teikėju ir kompetencijų centru.Visuomenei supaprastėja būdai gauti informaciją apie atsinaujinančius energijos išteklius.👍  
Teritorijų planavimo pakeitimai, kuriuose: Atsisakoma sanitarinės apsaugos zonos vėjo jėgainėms, bet vėjo jėgainės negali būti statomos arčiau nei per 4 bokšto dydžius iki gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų (nebent su savininkais sutaria kitaip nepažeidžiant galiojančių higienos normų).Atsisakoma poveikio aplinkai vertinimo kuomet saulės šviesos energijos elektrinės statomos ant žemės ūkio paskirties žemės.Ženkliai pagreitėja procesai, gyventojai yra labiau apsaugoti nuo nenorimų vėjo jėgainių, žemės ūkio paskirties savininkams atveriamos naujos galimybės.👍  
Visi pelno nesiekiantys juridiniai asmenys gali tapti piliečių energetine bendrija.Išplečiamos galimybės asociacijoms (dažniausia bendrijų teisinė forma).👍  
Visi pelno nesiekiantys juridiniai asmenys gali tapti atsinaujinančių išteklių energetikos išteklių bendrija, panaikinti barjerai dėl narių akcijų, išplėsta geografinė teritorija.Sudaromos geresnės sąlygos formuotis atsinaujinančių išteklių energetikos bendrijoms.👍  
Panaikinti limitai gaminantiems vartotojams, galimybė gauti atsinaujinančių išteklių elektros energiją iš kelių šaltinių, papgerinamos atsiskaitymo sąlygos ir ilginamas kaupimo laikotarpis.Mažinami barjerai gaminantiems vartotojams.👍  
Numatyta 1,3 EUR/MWh gamybos įmoka vietos gyventojams (5 km spinduliu) už saulės, vėjo ir biodujų įrenginiuose pagamintą energiją.Šalia atsinaujinančių išteklių energetikos įrenginių gyvenančios bendruomenės gaus iš to naudos!👍  
Hibridinės energijos sistemos reguliavimas leidžiantis nedidinant prisijungimo galios prijungti saulės ir vėjo elektrines bei kaupimo įrenginius.Geresnis tinklo išnaudojimas ir balansavimas išnaudojant saulę, vėją ir baterijas.👍  
Pilnas PAV‘as bus daromas tik nuo 7 vėjo jėgainių (arba jeigu jos yra arčiau nei 5 km iki kito artimiausio)Palengvinamos sąlygos, bet išlieka rizikos biologinei įvairovei👍👎    
Apribojimas statyti ne daugiau nei 2 GWp saulės elektrinių.Sunkiai suprantamas apribojimas, kuomet yra labai didelis elektros poreikis bei labai daug ariamos žemės ūkio žemės (su milžinišku neigiamu poveikiu biologinei įvairovei).👎  
Poveikis kraštovaizdžiui laikomas nereikšmingu, kuomet atstumas nuo kraštovaizdžiui reikšmingos vietovės yra x10 vėjo jėgainės stiebo.Nemažai kraštovaizdžiui reikšmingų vietovių bus užgožtos vėjo jėgainėmis.👎  

Lyginant pakeitimus susijusius su kompromisiu variantu dėl kraštovaizdžio, juos galima iliustruoti maždaug taip:

Bendrai vertinant, pakeitimai tikrai turės teigiamą poveikį atsinaujinančios energetikos vystymuisi privačiame ir bendruomenių lygmenyje bei suteks galimybę šalia esančioms bendruomenėms gauti naudą. Deja, tai padaryta paaukojant kraštovaizdžio apsaugą (kuri prieš tai beveik metus buvo derintas tarp visuomenės, savivaldybės, vystytojų atstovų bei kitų suinteresuotų pusių).

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia energetikos ministeriją ir LR Seimą sudaryti geresnes sąlygas energetinėms bendruomenėms bei apginti visuomenės interesą į kraštovaizdžio atžvilgiu svarbių vietovių geresnę apsaugą.